Administrative opgaver

 • Ansøgningerne af myndighedsgodkendelserne til studierne.
 • Udarbejdelse af projektdokumenter.
 • Rekruttering af Almen praksis og sygehus.  Den første kontakt kan blive fulgt op af et informationsmøde eller evt. stormøde.
 • Udarbejdelse og indhentning af kontrakt med Almen praksis og sygehus.
 • Mulighed for at identificerer egnede forsøgsdeltagere til lægemiddelstudier via centrale registre eller via Almen praksis it-system. 
 • Annoncere i fagblade for rekruttering af mulige forsøgsdeltagere.
 • I samarbejde med Almen praksis og sygehus sikrer vi, at forsøgsdeltagerne der inviteres er egnet ud fra gældende in- og eksklusionskriterier. 
 •  CTU varetager informationsmøde, indhentning af informeret samtykke og screenings forløb samt planlægning med egnede deltagerne.
 •  ”Randomiserings-møde” og afsluttende møde med Almen praksis og sygehus.
 • Opdatering af versionsudgaver af studie materiale.
 • Indsamling af data til registrering af endepunkter i studierne. Det gøres gennem månedlige opfølgninger fra forsøgsdeltager, indhentning af journalmateriale og computer search over hospitalsindlæggelser.
 • Indberette utilsigtede hændelser (AE, SAE og SUSAR).
 • Endepunkts materiale bearbejdes til studiernes endepunkts-komite.

CTU har opbygget stor knowhow, for at sikre optimal administrativ gennemførsel af studierne. I forbindelse med nye studier udvikler og tilpasser vi de metoder der skal benyttes således at studierne udføres med høj faglig kompetence.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen. Læs mere om cookies

Acceptér cookies