Menu

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet er et internationalt anerkendt forskningsinstitut, der har fastholdt sin ledende position inden for robotteknologi i mere end tre årtier.

Instituttet var blandt de første, der startede robotforskning i Danmark og har skabt grobunden for en robotklynge i Syddanmark, der omfatter mere end 100 robotteknologiske virksomheder, herunder Universal Robots (UR) og Mobile Industrial Robots (MIR).

På baggrund af vores ekspertise inden for robotteknologi og software har vi været i stand til at skabe stærke forskningscentre inden for beslægtede områder, såsom Sundhedsinformatik og Energi Informatik, og i de senere år har vi også inkluderet UAS-forskning i Instituttets udviklingsportefølje.

Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet blev etableret i 1997 som en del af Det naturvidenskabelige Fakultet under Syddansk Universitet. I 1999 rykkede Instituttet ind i egen bygning doneret af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal. I dag er en del af Instituttets aktiviteter flyttet til Det tekniske Fakultets nye bygning, der ligger i nær tilknytning til Mærsk-bygningen.

Algoritmer i samfundets tjeneste

Sådan lyder overskriften på en artikel om Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttets tilknytning til A.P. Møller Fonden, som kan læses på Fondens hjemmeside, og som giver et godt overblik over Instituttets historie og nuværende aktiviteter.

Læs mere om Instituttets oprindelse ved at klikke her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies