TEK Forskerstøtte

Vi tilbyder blandt andet:

• Ansøgningsstøtte fra A-Z eller støtte til mindre dele af ansøgningen
• Relevant fondsafdækning og inspiration til ansøgningsprocessen
• Udarbejdelse af budgetter i samarbejde med TEK ØkonomiService (SDU’s budgetark)
• Overvågning af finansieringskilder, nationalt og internationalt
• Hjælp til at finde finansieringskilder (bl.a. ved brug af Researchprofessional)
• Videreformidling og koordinering af opslag
• Nem adgang til ansøgningsfrister (Her)
• Og meget mere

TEK Forskerstøtte er desuden bindeled til SDU GO, Forskerservice og SDU erfa-grupper.