Skip to main content

Carlsberg - Research Communication

Amount - 3 mio DKK for 3 years
Deadline - 1st of March, 2024

Phone: +45 3116 2027
Email: cfgrant@carlsbergfoundation.dk
Webpage: Carlsberg Research Communication

Formål
Carlsbergfondet ønsker at:
- Understøtte mulighederne for formidling af videnskab og aktuel forskning
- Støtte formidlingen af videnskab og forskning i relation til aktuelle, samfundsrelevante problemstillinger
- Bidrage til en offentlig, faktabaseret debat, der tager udgangspunkt i og/eller delagtiggør videnskaben og forskningen
- Fremme relation og samarbejde mellem professionelle formidlere og forskere
- Styrke kendskabet til samt skærpe den offentlige interesse og nysgerrighed for videnskaben, videnskabelige emner samt aktuel forskning
- Styrke kendskabet og tilliden til pålidelige videnskabelige kilder, bl.a. med henblik på at modvirke misinformation med faktabaseret oplysning 

Hvem kan søge
Forskningsformidling kan søges af selvstændige formidlere, offentlige institutioner, private virksomheder eller almennyttige organisationer. Ansøger skal have dokumenteret professionel erfaring med formidling, f.eks. journalistik eller medieproduktion. Ansøger skal være projektets leder og/eller leder ved den institution, der administrerer projektet.
Private virksomheder og producenter kan søge støtte til ikke-kommercielle projekter med almennyttigt sigte. Dele af projektets bærende formidling skal som minimum således være frit tilgængeligt for offentligheden.
 
Hvad kan der søges støtte til
Formidlingsprojekter for en periode på max. 3 år og med et ansøgt beløb på 100.000 kr. – 3.000.000 kr. 
Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, ligesom projektet gerne må delfinansieres af midler fra anden side.
Der kan søges støtte til projekter, der på engagerende vis formidler videnskab og forskning til ikke-videnskabelige målgrupper.
- Projektet skal være forskningsformidlende, dvs. formidle forskning eller forskningsbaseret viden til ikke-videnskabelige målgrupper. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og processer
- Projektet kan vedrøre formidling af forskning inden for alle videnskaber undtagen inden for det klinisk sundhedsvidenskabelige felt 
- Ansøger eller ansøgerinstitution skal have dokumenteret professionel erfaring med formidling
- Projektet skal involvere samarbejde med forskere, ligesom det som minimum skal screenes af relevante videnskabelige fagfolk inden distribution
- Formidlingen kan være på såvel dansk som udenlandsk, men skal være sprogligt tilgængeligt for en bred målgruppe i Danmark
Der gives ikke støtte til:
- Projekter med anvendt videnskabeligt fokus
- Rene kommercielle formål
- Undervisningsmateriale
- Rekrutteringsprojekter til folkeskole og ungdomsuddannelser
- Udstillingsvirksomhed i museumsregi
 
Målgrupper og tilgængelighed
Projektet skal rette sig mod ikke-videnskabelige målgrupper primært i Danmark: den brede befolkning, fra unge efter endt folkeskole og opefter. Projektet skal som udgangspunkt være tilgængeligt for alle interesserede og må således ikke være begrænset til f.eks. en specifik arbejds- eller undervisningssituation. På samme vis skal dele af projektets bærende formidling som minimum være tilgængelig for offentligheden uden brugerbetaling.

Formidlingsformater
Projektet kan basere sig på alle (og gerne flere) typer af formidlingsformater, f.eks. TV- og radioproduktioner, podcasts, nye videnskabsjournalistiske indsatser, festivaler, foredrag og debatarrangementer, animationer, publikationer, SoMe-produktioner mv.

Carlsberg Foundation