Skip to main content

Carlsberg - Memorial Grant

Amount - 200k DKK for 2 years
Deadline - 1st of March, 2024

Phone: +45 3116 2027
Email: cfgrant@carlsbergfoundation.dk
Webpage: Carlsberg Memorial Grant

Formål
Carlsberg Mindelegat ønsker at:
- Understøtte mulighederne for forskeres formidling af egen forskning 
- Gennem konkrete formidlingsprojekter at styrke formidlingskompetencerne hos forskere for den vej at bidrage til, at stadig flere forskere er til stede i den offentlige samtale og debat
- Synliggøre værdien af videnskab og aktuel forskning i relation til omverden gennem formidling
- Fremme relation og samarbejde mellem forskere og professionelle formidlere
- Styrke kendskabet til samt skærpe den offentlige interesse og nysgerrighed for videnskaben og den aktuelle forskning 
- Styrke kendskabet og tilliden til pålidelige videnskabelige kilder, bl.a. med henblik på at modvirke desinformation med faktabaseret oplysning
 
Hvem kan søge
Carlsberg Mindelegat kan søges af forskere med tilknytning til en dansk forskningsinstitution. Ansøger skal som minimum have en ph.d.-grad. Det er ikke en forudsætning, at ansøgers forskning er eller har været støttet af Carlsbergfondet.
 
Hvad kan der søges støtte til
Formidlingsprojekter for en periode på max. 2 år og med et ansøgt beløb på 50.000 kr. – 200.000 kr. 
Projektet kan være et selvstændigt, afgrænset projekt eller en del af et større projekt, ligesom projektet gerne må delfinansieres af midler fra anden side.
Der kan søges støtte til projekter, der på engagerende vis formidler ansøgers egen forskning til ikke-videnskabelige målgrupper.
- Projektet skal være forskningsformidlende, dvs. formidle forskning eller forskningsbaseret viden til ikke-videnskabelige målgrupper. Med forskningsbaseret viden menes viden, der er skabt gennem videnskabelige metoder og processer med udgangspunkt i ansøgers egen forskning
- Projektet kan vedrøre formidling af forskning inden for alle grundvidenskaber
- Ansøger skal som minimum have en ph.d.-grad med tilknytning til en dansk forskningsinstitution
- Projektets formidlingsambition skal tage udgangspunkt i ansøgers egen forskning og forskningsområde
- Projektet skal involvere samarbejde med professionelle fagfolk med dokumenteret erfaring med formidling, f.eks. journalistik eller medieproduktion
- Formidlingen kan være på såvel dansk som udenlandsk, men skal være sprogligt tilgængeligt for en bred målgruppe i Danmark
- Aflønning af professionel samarbejdspartner samt eventuel assistance af studentermedhjælper til realisering af projektet skal fremgå af budgettet. Der kan ikke søges lønmidler til ansøger
Der gives ikke støtte til:
- Projekter med anvendt videnskabeligt fokus
- Kursusdeltagelse
- Konferencer
- Forskningspublikationer og undervisningsmateriale
- Udstillingsvirksomhed i museumsregi
- Rene kommercielle formål
 
Målgrupper og tilgængelighed
Projektet skal rette sig mod ikke-videnskabelige målgrupper primært i Danmark: den brede befolkning, fra børn og unge i folkeskole og opefter. Projektet skal som udgangspunkt være tilgængeligt for alle interesserede og må således ikke være begrænset til f.eks. en specifik arbejds- eller undervisningssituation. På samme vis skal dele af projektets bærende formidling være tilgængelig for offentligheden uden brugerbetaling.
 
Formidlingsformater
Projektet kan basere sig på alle (og gerne flere) typer af formidlingsformater, f.eks. TV- og radioproduktioner, podcasts, skriftlige produktioner, festivaler, foredrag og debatarrangementer, animationer, publikationer, SoMe-produktioner mv.

Carlsberg Foundation