Skip to main content

Tilvalg i Marketing, Branding og Kommunikation på bachelorniveau er ved Syddansk Universitet et fuldtidsstudium på 45 ECTS. Hertil kommer et centralt fag på 135 ECTS.

Tilvalget består af 4 obligatoriske fag og 10 ECTS valgfag, hvor både kerne- og valgfag er relateret til marketing, branding og kommunikation.

Uddannelsens sammensætning ser ud som følger:

Som valgfag kan der vælges imellem et projektorienteret forløb, seminar eller valgfag.
Se listen over valgfag på MitSDU under udbudte fag