Skip to main content

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Følgende uddannelser er adgangsgivende: 

 • Bacheloruddannelsen i sundheds- og velfærdsteknologi fra SDU - giver retskrav på optagelse
 • Diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU)
 • Diplomingeniøruddannelsen i Sundhedsteknologi fra Aarhus Universitet (AU)
 • Teknisk-videnskabelig bacheloruddannelsen i Sundhedsteknologi fra Aalborg Universitet (AAU)

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bacheloruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde eller en tilsvarende diplomingeniøruddannelse:

 • 10 ECTS i brugerinteraktion 
 • 10 ECTS i sensorer og måleteknik, dataopsamling 
 • 15 ECTS i fysiologi, anatomi og biomekanik 
 • 5 ECTS i statistik 
 • 5 ECTS i signalanalyse og reguleringsteknik 
 • 15 ECTS i objektorienteret programmering

Som en del af din ansøgning skal du udfylde og uploade et skema, hvor du selv angiver, hvilke fag fra din uddannelse du anser for relevante i forhold til nedenstående krav. Skemaet skal du uploade til ansøgningsportalen, når du sender din ansøgning.
Download skemaet her (.pdf)

Krav til sprogkundskaber

Hvis din bachelor ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine sprogkundskaber, fx vha. dit gymnasiebevis:

 • Du skal have bestået Engelsk B med minimum 2,0 i karaktergennemsnit
 • Du skal have bestået Dansk A – eller dokumentere, at din bacheloruddannelse er undervist på dansk i Danmark

Hvis du ikke opfylder kravene vha. et dansk eksamensbevis, kan du læse om andre måder at dokumentere dit sprogniveau

Udvælgelseskriterier

 Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Hvis uddannelsen ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.