Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer to år, bygger oven på en diplomingeniør- eller bacheloruddannelse i fx sundheds- og velfærdsteknologi

På kandidatuddannelsen i sundheds- og velfærdsteknologi kan du specialisere dig i to retninger: