Skip to main content
DA / EN

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Bacheloruddannelse i kemi og bioteknologi fra SDU eller AAU 
 • Bacheloruddannelse i miljøteknologi/miljøvidenskab fra DTU eller AAU 
 • Bacheloruddannelse i biologi fra KU, SDU, AU eller AAU
 • Bacheloruddannelse i fysik og teknologi fra SDU eller AAU 
 • Bacheloruddannelse i kemi fra SDU, KU, RUC, AAU eller AU 
 • Bacheloruddannelse i Mechatronics fra SDU 
 • Bacheloruddannelse i energisystemer fra SDU 
 • Bacheloruddannelse i Engineering, Innovation and Business fra SDU
 • Bacheloruddannelse i Produktudvikling og innovation fra SDU 
 • Bacheloruddannelse i bygningsteknik fra SDU 
 • Bacheloruddannelse i Environmental Biology fra RUC 
 • Bacheloruddannelse i Life Science og teknologi fra DTU 
 • Bacheloruddannelse i bioteknologi fra KU, AU eller AAU 
 • Bacheloruddannelse i matematik fra KU, SDU, AAU eller AU 
 • Diplomingeniøruddannelse i kemi- og bioteknologi fra SDU, AAU eller DTU 
 • Diplomingeniøruddannelse i elektronik fra SDU, AU eller AAU 
 • Diplomingeniøruddannelse i Mechatronics fra SDU 
 • Diplomingeniøruddannelse i integreret design fra SDU 
 • Diplomingeniøruddannelse i produktion fra SDU eller DTU 
Du kan også søge om optagelse, hvis du har en anden tilsvarende bachelor- eller diplomingeniøruddannelse inden for det teknisk-videnskabelige eller naturvidenskabelige hovedområde. For at komme i betragtning, skal uddannelsen minimum indeholde: 
 • 10 ECTS i Matematik
 • 5 ECTS i Statistik

Når du har søgt, vil universitetet vurdere, om din bacheloruddannelse er adgangsgivende.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Hvis din bacheloruddannelse ikke er fra SDU, skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse. Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.