Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 2 år fordelt på 4 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.

Det første og andet semester omfatter obligatoriske kurser, der i høj grad er baseret på projektarbejde i grupper.

På tredje og fjerde semester har du i højere grad mulighed for at sætte dit eget præg på uddannelsen.

På tredje semester kan du vælge valgfag, og du har mulighed for at starte på dit kandidatspeciale. Nogle af vores studerende vælger at kontakte virksomheder i området, og bruger nogle dage om ugen i tredje semester på et praktikophold. Alternativt har du muligheden for at tage på udvekslingsophold i udlandet på et af vores udenlandske partneruniversiteter, forudsat at kurserne godkendes i studienævnet.

På fjerde semester fokuserer du på dit kandidatspeciale. Stort set alle vores studerende gennemfører deres projektarbejde i tæt relation til vores forskningsaktiviteter eller et virksomhedsprojekt.

Uddannelsens kurser 

En del af uddannelsens kurser er obligatoriske, særligt på første og andet semester. Du vil opnå den nyeste viden inden for disciplinerne livcyklusvurderinger, globale udfordringer i relation til miljø og ressourcer, bæredygtighed, miljøeffektive teknologier (herunder vil du stifte bekendtskab med cirkulær økonomi), affaldshåndtering, masse-flows-analyser og forvaltning af vandressourcer.

Du kan læse mere om kurserne i fagbeskrivelserne. Vær opmærksom på, at kurserne og kursusindholdet kan ændre sig i fremtiden, da vi løbende arbejder på at udvikle uddannelsen og at opdatere med nyeste viden indenfor områderne.

Udover de valgfrie kurser, der er omfattet af kandidatuddannelsen for miljøteknologi, er du velkommen til at vælge valgfrie kurser fra andre uddannelser på universitetet.