Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har følgende bacheloruddannelser:  

 • Bacheloruddannelse i Matematik-økonomi ved SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Bacheloruddannelse i Matematik-økonomi fra et andet dansk universitet

Du kan dertil søge om optagelse, hvis du har en anden tilsvarende uddannelse, som indeholder minimum følgende fagområder:

 • 20 ECTS Programmering, Algoritmer og Datastrukturer
 • 20 ECTS Statistik og Sandsynlighedsteori
 • 5 ECTS Mål- og integralteori
 • 5 ECTS lineær programmering
 • 10 ECTS Mikroøkonomi
 • 10 ECTS Makroøkonomi
 • 10 ECTS Finansiering

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om du opfylder adgangskravene.

Varsling: Fra optaget til studiestart i september 2025 vil du desuden skulle opfylde krav om Engelsk på B-niveau. Se mere om krav til sprogkundskaber.

Supplementing your degree

Det er muligt at supplere din bachelor- eller professionsbacheloruddannelse med maksimalt 30 ECTS for at opfylde adgangskravene. Heraf kan maksimalt 15 ECTS suppleres sideløbende med første semester af kandidatuddannelsen. Eventuel øvrig supplering skal være bestået inden studiestart.

Udvælgelseskriterier

Hvis der er flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser på uddannelsen, vil ansøgere blive prioriteret efter følgende kriterier:

 • Karaktergennemsnit i den relevante, adgangsgivende uddannelse.
 • En redegørelse for akademisk relevans hvor du argumenterer for, hvordan din bacheloruddannelse og eventuelle erhvervsrettede erfaringer (praktik, betalt arbejde osv.) kvalificerer dig til at blive optaget på den ønskede kandidatuddannelse (maks. 2.400 tegn inkl. mellemrum).
 • Karaktergennemsnittet vægtes med 75 %, og redegørelsen for akademisk relevans med 25 %.

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.