Skip to main content

Uddannelsen er sammensat af 60 ECTS konstituerende fag, 30 ECTS valgfag samt 30 ECTS speciale.

De konstituerende fag samt specialet skal udgøre en fagligt og metodisk sammenhængende helhed, der sikrer, at kandidaten har kompetencer til varetagelse af højt specialiserede jobfunktioner indenfor det økonomiske område og selvstændigt kan anvende de relevante matematiske og datalogiske værktøjer.

Valgfagene kan vælges mere frit blandt de udbudte fag på de samfundsvidenskabelige kandidatuddannelser og/eller fag udbudt af Institut for Matematik og Datalogi. Valgfag skal altid godkendes af faglæreren.

Det anbefales, at du så tidligt som muligt tager kontakt til en faglærer og i samarbejde med faglæreren udarbejder et planlagt studieprogram (pdf).

Studieprogrammet specificerer de konstituerende fag og de planlagte valgfag. Senest ved uddannelsens påbegyndelse (1. september/1. februar) skal du have godkendt dit studieprogram. Studieprogrammet skal godkendes af faglæreren, den uddannelsesansvarlige og af Studienævn for Økonomi.

Studieprogrammet kan ændres efter ansøgning til Studienævn for Økonomi.  

Via menuen til højre kan du finde forslag til studieprogrammer indenfor en række fagområder.

Her kan du finde studieordninger for kandidat uddannelsen i Matematik-økonomi.

Du kan læse mere om fagene i fagbeskrivelserne, hvis du ønsker at vide mere.