Skip to main content

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis din bacheloruddannelse indeholder minimum 60 ECTS fordelt på følgende hovedområder:

 • Kulturanalyse
 • Historie og samfundsforhold

Du skal minimum have bestået 10 ECTS inden for hvert af områderne. BA-projektet kan også tælle med, hvis det falder inden for et af områderne.

 Følgende bacheloruddannelser er forhåndsgodkendt som adgangsgivende:

 • Historie fra SDU eller et dansk universitet
 • Filosofi fra SDU eller et dansk universitet
 • Dansk/nordisk sprog og litteratur fra SDU eller et dansk universitet
 • Engelsk fra SDU eller et dansk universitet
 • Tysk fra SDU eller et dansk universitet
 • Medievidenskab fra SDU eller et dansk universitet
 • Litteraturvidenskab fra SDU eller et dansk universitet
 • Kunsthistorie fra SDU eller et dansk universitet
 • Designkultur med mode og erhvervsøkonomi (tidligere Designkultur og økonomi) fra SDU 
 • Designkultur med rum og æstetik (tidligere Designkultur) fra SDU
 • Design fra Designskolen Kolding og Det kongelige Akademi
 • Antropologi fra et dansk universitet
 • Europæisk etnologi fra Københavns Universitet
 • Religionsvidenskab/religionsstudier fra SDU eller et andet dansk universitet
 • Statskundskab fra SDU eller et andet dansk universitet 
 • Journalistik fra SDU eller DMJX
 • Erhvervsøkonomi-erhvervssprog (Negot)

Krav om engelsk-niveau

Varsling: Krav til engelskkundskaber fra september 2025
Hvis du søger optagelse til studiestart i september 2025 eller senere, skal du desuden dokumentere dine engelskkundskaber, medmindre din bacheloruddannelse er fra SDU.

Fagligt begrundet ansøgning

I den fagligt begrundede ansøgning skal du argumentere for relevansen af din baggrund og adgangsgivende uddannelse i forhold til kandidatuddannelsen, og herunder vise, at du har sat dig ind i kandidatuddannelsens indhold og opbygning. Den fagligt begrundede ansøgning skal indeholde

 • En beskrivelse af hvordan din adgangsgivende uddannelse er fagligt relevant for kandidatuddannelsen, f.eks. med henvisning til uddannelsesdele eller -elementer fra den adgangsgivende uddannelse. Herunder skal du vise, at du har forholdt dig til kandidatuddannelsens indhold og opbygning
 • En beskrivelse af opnåede kompetencer, herunder erhvervserfaring, som er fagligt relevante for kandidatuddannelsen
 • En beskrivelse af anden erfaring (fx efter/videreuddannelse, frivilligt arbejde eller udlandsophold), som er fagligt relevante for kandidatuddannelsen

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet
 • Den fagligt begrundede ansøgning

De to kriterier vægtes lige højt. 

Har du en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har været optaget på uddannelsen, eller allerede er det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Find det scenarie, som passer til dig, og læs mere: Genindskrivning, overflytning og studieskift 

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.
Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse, som ikke er en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.