Menu

Kultur og formidling (Kandidat)

  • Denne uddannelse kan læses i Odense

Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling er opbygget af en kulturanalytisk søjle, der rummer kulturteoretiske og kulturhistoriske dimensioner, en kulturmetodologisk søjle, hvor fokus især er på fagets kvalitative metoder og en kulturformidlingssøjle, der dels orienterer sig mod kulturinstitutioners og -organisationers formidling, dels udstyrer de studerende med en række formidlingsmæssige værktøjer.

Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling
vægter kulturanalyse og kulturformidling højt, og uddannelsen har som mål at bibringe de studerende kulturteoretiske, -historiske, -analytiske og formidlingsmæssige kvalifikationer. Uddannelsen bygger således videre på optagelseskravene vedr. viden, færdigheder og kompetencer inden for kulturfag og historie og samfundsforhold.Dette gøres ud fra en faglig og pædagogisk struktur, der sammentænker de forskellige dimensioner i uddannelsen.

Målet med den 2-årige kandidatuddannelse er, at du får

  • såvel teoretisk som praktisk, historisk og aktuel forståelse af den moderne kultur, både forstået som det brede hverdagskulturbegreb og et smallere æstetisk kulturbegreb.
  • redskaber til at analysere konflikter og modsætninger i et senmoderne samfund
  • kendskab til moderne formidlingsformer og til forvaltningen af traditioner og kulturinstitutioner
  • færdigheder i at formidle og forvalte kulturelle fænomener i en global og medieret verden
  • kombineret teori og praksis
  • mulighed for projektarbejde og projektorienteret forløb
  • lejlighed til at forfølge dine helt særlige interesser og fordybe dig i arbejdet med kandidatspecialet.

Med en kandidatuddannelse i Kultur og Formidling vil du have opnået faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer dig til at varetage et bredt spektrum af jobfunktioner inden for kultur- og erhvervsliv som kulturplanlægger og projektudvikler, som ansat på museer , som iværksætter inden for kulturerhverv, som mangfoldigheds- og miljøkonsulent, kommunikations- og informationsmedarbejder mv.

Adgangskrav og optagelse

Læs om adgangskrav og søg om optagelse

ansøg her

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.  Læs mere om cookies

Acceptér cookies