Skip to main content
DA / EN

En overbygning med tværfagligt fokus på samtidskultur

Kandidatuddannelsen i Kultur og formidling giver studerende akademiske og praktiske kompetencer til at forså, analysere og tilgå samtidskultur i bredeste forstand.

Uddannelsen er opbygget af tre søjler: En kulturanalytisk søjle, der rummer kulturteoretiske og -historiske dimensioner. En kulturmetodologisk søjle, hvor fokus er på kvalitative metoder og en kulturformidlingssøjle, der både orienterer sig mod kulturinstitutioners og -organisationers formidling og præsenterer konkrete formidlingsmæssige værktøjer.

En kandidatuddannelse med fokus på teori og praksis

Med forankring i cultural studies-traditionen giver en kandidatuddannelse i Kultur og formidling dig den nyeste og vigtigste kulturteoretiske og -historiske viden til at kunne forstå og forholde dig kritisk til samtidskulturelle fænomener og begivenheder. På uddannelsen forstås kultur i relationer mellem magt og menneskers hverdagslevede liv, og vi giver dig de nødvendige metodiske og analytiske redskaber til at bedrive kritiske kulturanalyser på højt niveau. Samtidig får du også viden og øvelse i at bruge forskellige formidlingsformer til forskellige målgrupper og i forskellige kontekster.

Præg din uddannelse, som du ønsker

Kultur og formidlings fokus på samtidskultur inkluderer en konstant orientering mod omverden. Efter det første års indføringer i uddannelsens tre søjler, får du rig mulighed for at udvikle og præge din egen profil. Du kan både indgå i et projektsamarbejde med en ekstern partner, vælge projektorienteret forløb (praktik) på et selvvalgt projektsted eller tage et udlandsophold. Med en kandidatuddannelse i Kultur og formidling opnår du faglige og erhvervsmæssige kompetencer, der kvalificerer dig til at varetage et bredt spektrum af jobfunktioner inden for kultur- og erhvervsliv. Vores studerende får f.eks. arbejde på forlag, medier og museer, og i kulturinstitutioner, -organisationer og kommuner.

Derfor skal du læse...

  • Du får den nyeste og vigtigste viden om samtidskultur med fokus på praksis.
  • Du opnår faglige og erhvervsmæssige kompetencer til at kunne varetage et bredt spektrum af jobfunktioner inden for kultur- og erhvervsliv.
  • Du har mulighed for at præge din fagprofil undervejs i din uddannelse.
  •  

    Følg @hum_studieliv_sdu på Instagram