Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Jordemodervidenskab skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

  • En professionsbacheloruddannelse i jordemoderkundskab
  • En mellemlang videregående sundhedsuddannelse i jordemoderkundskab. Der kan - efter optagelse på uddannelsen - stilles krav om et supplerende forløb.

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse inden for jordemodervidenskab, der svarer til et bachelorniveau, og som giver indsigt i videnskabsteori, forskningsmetodik, epidemiologi, statistik, humanistiske og samfundsvidenskabelige forskningsstrategier samt kliniske og sundhedsfaglige problemstillinger.

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes en gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse

1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS