Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som færdiguddannet kandidat i jordemodervidenskab vil du have en stærk akademisk profil med kompetencer til at løse nye arbejdsopgaver i praksis på et evidensbaseret grundlag.

Du vil være i stand til at forstå, håndtere og præge udviklingen af jordemoderfaget i et foranderligt sundhedsvæsen.

Du vil kunne arbejde med forskning og undervisning, udvikling og administration i både offentligt og privat regi. 

Eksempler på beskæftigelse efter endt uddannelse kunne være:

  • Klinisk jordemoderspecialist: Mulighed for at specialisere dig inden for bestemte områder som fx fødselshjælp, prænatal pleje eller reproduktiv sundhed.
  • Uddannelses- og undervisningsstillinger: Mulighed for at undervise kommende jordemødre og andre sundhedsprofessionelle.
  • Udviklings-, projekt- og procesleder: Arbejd med projektledelse inden for sundhedsvæsenet - herunder fx udvikling af nye programmer og initiativer til forbedring af mødre- og børnesundhed.
  • Ledelse i sundhedsorganisationer: Mulighed for at indtage ledende roller i sundhedssektoren, både i offentlige og private organisationer.
  • Sundhedspolitisk rådgiver: Arbejd med udformning af sundhedspolitikker og -strategier på kommunalt, regionalt eller nationalt niveau.
  • International sundhedskonsulent: Engager dig i internationalt sundhedsarbejde, fx med NGO'er, der fokuserer på mødre- og børnesundhed.
  • Konsulent i private virksomheder: Rådgiv om jordemoderrelaterede produkter eller tjenester.
  • Entreprenørskab: Mulighed for at starte egen virksomhed, fx en praksis for jordemødre eller udvikle innovative sundhedsprodukter.
  • Forskning: Mulighed for at påbegynde en ph.d., hvor du kan uddybe din viden og bidrage til jordemoderfagets udvikling samt engagere dig i tværfaglig forskning både nationalt og internationalt.

Læs mere om, hvilke funktioner, opgaver og stillinger en kandidat i jordemodervidenskab kan varetage (Pdf)

Hvad kan en kandidat i Jordemodervidenskab bruges til