Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Kandidatuddannelsen i jordemodervidenskab forventes at kvalificere til ansættelse i stillinger som:

 • klinisk jordemoderspecialist 
 • uddannelses- og undervisningsstillinger i såvel klinisk praksis som i uddannelsessektoren 
 • udviklings-, projekt- og procesledelsesstillinger
 • ledelse

samt forsknings-, udviklings- eller administrative stillinger indenfor:

 • det kommunale område 
 • det regionale område 
 • det statslige område 
 • den private sektor

Kandidaten vil desuden have forudsætninger for at påbegynde en ph.d.-uddannelse og derigennem styrke en nødvendig forskningsbaseret udvikling af jordemoderfaget, på linje med udviklingen i andre europæiske lande og samtidig sikrer mulighed for tværfaglig forskningssparring nationalt.

Læs mere om, hvilke funktioner, opgaver og stillinger en kandidat i jordemodervidenskab kan varetage

Kompetencer 

 • Udvikle jordemoderfaget på et teori- og evidensbaseret grundlag
 • Udvikle og implementere ny evidensbaseret viden og metoder relateret til jordemoderfag, obstetrik og reproduktiv sundhed
 • Iværksætte og lede projekter målrettet kvalitetsudvikling og evidensbasering af klinisk praksis
 • Udarbejde kliniske retningslinjer på internationalt niveau
 • Analysere og vurdere konsekvenser af forskellige økonomiske initiativer på sundhedsområdet
 • Udvikle, organisere og lede tværfagligt og tværsektorielt samarbejde nationalt og globalt
 • Deltage i forskningsarbejde og indgå i flervidenskabelige forskningssammenhænge

Hvad kan en kandidat i Jordemodervidenskab bruges til