Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Adgangskravene varierer efter, om du ønsker at søge optagelse på den ét-faglige eller den to-faglige kandidatuddannelse.

Ét-faglig kandidatuddannelse i Idræt og sundhed:

Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Idræt og Sundhed fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Medicin
 • Klinisk Biomekanik

Du kan dertil søge om optagelse, hvis du har en af følgende professionsbacheloruddannelser - optagelse sker på baggrund af, at én af disse uddannelser forudsætter, at du efter optagelse består et særligt tilrettelagt suppleringsforløb inden studiestart:

 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Sygepleje
 • Folkeskolelærer med linjefag i idræt
 • Ernæring og Sundhed
 • Global Nutrition and Health
 • Psykomotorik

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

To-faglig kandidatuddannelse i Idræt og sundhed:

Ønsker du optagelse på en to-faglig kandidatuddannelse med centralfag i Idræt og sundhed, forudsættes en to-faglig universitetsbachelor med centralfag i Idræt på 135 ECTS og et (typisk gymnasierelevant) sidefag på 45 ECTS, der kan fortsættes på kandidatniveau.

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger. Se mere om krav til sprogkundskaber

CV og dokumentation af idrætsrelevante områder

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Du skal derfor vedlægge CV og dokumentation for erhvervserfaring og kurser. Er der flere kvalificerede ansøgere end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse (Er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet)
 • Dokumenteret erhvervserfaring fra idrætsrelaterede områder af mindst 3 måneders varighed
 • Dokumenterede kurser inden for idrætsrelevante områder af mindst 3 måneders varighed

Uddannelsen bliver undervist på dansk. Hvis du søger ind med en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere.

Har du derimod en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal du dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selv om du er dansk statsborger.  

Det er et krav, at du har bestået dansk på A-niveau eller studieprøven i dansk - eller at du har bestået svensk, norsk eller islandsk på et tilsvarende niveau.

Læs mere om krav til danskkundskaber.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Dansk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS         

Optag Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 13.09.2021