Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at søge optagelse på kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed skal du have en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Idræt - uddannelsen fra SDU giver dig retskrav på optagelse
 • Folkesundhedsvidenskab
 • Medicin
 • Klinisk Biomekanik

Har du bestået en af følgende professionsbacheloruddannelser, kan du søge om optagelse under forudsætning af,  at du efter optagelse består et særligt tilrettelagt suppleringsforløb inden studiestart - læs mere på siden om studiestart på Idræt og sundhed.

 • Fysioterapi
 • Ergoterapi
 • Sygepleje
 • Folkeskolelærer (med linjefag i idræt)
 • Ernæring og Sundhed
 • Global Nutrition and Health
 • Psykomotorik

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende bachelor- eller professionsbacheloruddannelse. Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende. 

To-faglig?

Ønsker du optagelse på en to-faglig kandidatuddannelse med centralfag i Idræt og sundhed, forudsættes en to-faglig universitetsbachelor med centralfag i Idræt på 135 ECTS og et (typisk gymnasierelevant) sidefag på 45 ECTS, der kan fortsættes på kandidatniveau.

Sprogkrav

Søger du ind på baggrund af en dansk uddannelse, hvor undervisningssproget er dansk, skal du ikke dokumentere dine sprogkundskaber yderligere. 

Hvis du har en udenlandsk adgangsgivende eksamen, skal dokumentere dine sprogkundskaber. Det gælder også, selvom du er dansk statsborger.

Se mere om krav til sprogkundskaber

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, anvendes følgende kriterier for udvælgelse af ansøgere uden retskrav:

 • Karaktergennemsnittet på din adgangsgivende bacheloruddannelse – er uddannelsen ikke afsluttet ved ansøgningstidspunktet, udregnes et gennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.
 • Dokumenteret erhvervserfaring fra idrætsrelaterede områder af mindst 3 måneders varighed (CV og bilag vedlægges)
 • Dokumenterede kurser inden for idrætsrelevante områder af mindst 3 måneders varighed (CV og bilag vedlægges)
Ansøgningsfrister

Der gælder følgende frister for ansøgning til studiestart 1. september:

 • 1. marts for EU/EØS- og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS
Fik du ikke søgt?

Fra 10. juni åbner vi for ansøgning til ledige pladser. Indtil da offentliggøres de ledige pladser løbende. Skriv dig op, og modtag e-mails med nyt om ledige pladser.

Skriv dig op nu