Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Opbygning af Idræt og sundhed

Kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed kan læses enten som en 1-faglig kandidatuddannelse med 120 ECTS på idræt eller som centralt fag med 75 ECTS på idræt og 45/75 ECTS på et tilvalgsstudie. 

Der er en studietidsforlængelse på 30 ECTS, hvis tilvalget ligger indenfor samfundsvidenskab eller humaniora.

Kandidatstudiet er opbygget af en række obligatoriske og valgfrie moduler. I studiet anvendes kvarterstruktur med otte ugers undervisning og efterfulgt af en uge afsat til eksamen.  

Sidst opdateret: 26.01.2021