Skip to main content

Kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed kan læses enten som en 1-faglig kandidatuddannelse med 120 ECTS på idræt eller som centralt fag med 75 ECTS på idræt og 45/75 ECTS på et tilvalgsstudie. Der er en studietidsforlængelse på 30 ECTS, hvis tilvalget ligger indenfor samfundsvidenskab eller humaniora.

Kandidatstudiet er opbygget af en række obligatoriske og valgfrie moduler. I studiet anvendes kvarterstruktur med otte ugers undervisning og efterfulgt af en uge afsat til eksamen.

Se opbygning på profiler 

Du kan vælge mellem fem forskellige specialiseringer på Idræt og sundhed. Se hvordan opbygningen af uddannelsen ser ud på de forskellige profiler

 

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af Idræt og sundhed. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 08-11
Science & Pseudo-science (forelæsning)
 
Kl. 09-12
Konspirationsteori (forelæsning)
 
Kl. 08-11
Mixed-methods (Forelæsning)      
Kl. 11-12
Science & Pseudo-science (Gruppearbejde)
 
 
kl. 12-14 
'Hvordan skriver man en god motiveret ansøgning?' med Louis Goldschmidt fra Bridger (Møde)