Skip to main content

Uddannelsens opbygning

[Klik for stort billede

Kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed kan læses enten som en 1-faglig kandidatuddannelse med 120 ECTS på idræt eller som centralt fag med 75 ECTS på idræt og 45/75 ECTS på et tilvalgsstudie. 

Der er en studietidsforlængelse på 30 ECTS, hvis tilvalget ligger indenfor samfundsvidenskab eller humaniora.

Kandidatstudiet er opbygget af en række obligatoriske og valgfrie moduler. I studiet anvendes kvarterstruktur med otte ugers undervisning og efterfulgt af en uge afsat til eksamen. 

Kandidatspecialisering i Idræt og sundhed

Gennem de sidste årtier er det blevet stadig mere klart, at regelmæssig fysisk aktivitet bidrager selvstændigt til styrkelse af almen trivsel samt forebyggelse af en række sygdomme og tidlig død. Samtidig er idræt et vigtigt fokusområde i relation til læring hos børn, unge og voksne.

Der er derfor brug for universitetskandidater, der har omfattende viden om såvel tvær- som monofaglige problemstillinger og resultater indenfor Idræt og sundheds centrale og tilgrænsende discipliner.

Samlet gør dette Idræt og Sundhed til en samfundsrelevant uddannelse. At arbejde med komplekse felter som bevægelse, idræt og sundhed kræver udvidede evner til at arbejde på tværs af discipliner og fagtraditioner. Det lærer du på kandidatuddannelsen i Idræt og Sundhed.

Uddannelsen er tæt knyttet til vores stærke forskningsmiljøer og den er opbygget, så du får en bred, tværfaglig indsigt i, hvordan du kan arbejde med idræt og sundhed i eksempelvis politiske, kulturelle og uddannelsesmæssige sammenhænge.

Samtidig har du mulighed for at specialisere dig igennem en række valgmoduler. Her kan du dykke ned i emner, der er særligt relevante i forhold til det, du gerne vil beskæftige dig med.

Kandidatspecialisering i Konkurrence- og Eliteidræt

Der er en stigende efterspørgsel på bæredygtig talentudvikling. Som kandidat med en omfattende viden om konkurrence- og eliteidræt vil du derfor være eftertragtet på arbejdsmarkedet.

Som studerende på kandidatspecialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt har du mulighed for at præge dit uddannelsesforløb. Uddannelsen består af obligatoriske og valgfrie moduler samt en praktikperiode, hvor koblingen mellem uddannelsens teoretiske fundament og sportens praksis er i fokus.

Hermed får du en akademisk uddannelse på højeste niveau, der er attraktiv for blandt andet idrætsorganisationer, eliteklubber, eliteidrætskommuner og specialforbund.

Kandidatspecialiseringen i Konkurrence- og eliteidræt er tæt knyttet til forskning inden for præstationsoptimering, talentudvikling og -ledelse samt inden for idrætslivet som en del af civilsamfundet.

Målet er at understøtte evidensbaseret praksis ved at koble uddannelsens teoretiske dele sammen med praksis i en organisation, en kommune, i nationale og internationale miljøer eller klubsystemer.

Der er pr. 1. september 2020 et maksimum  på 25 pladser på specialiseringen i Konkurrence- og Eliteidræt.

Læs mere om optagelsesprocedure og studiepladser på uddannelsens hjemmeside