Skip to main content

Kandidatuddannelsen i Idræt og sundhed kan læses som enten:

  • En 1-faglig kandidatuddannelse med 120 ECTS på idræt
  • Et centralt fag med 75 ECTS på idræt
  • Eller et tilvalgsstudie på 45/75 ECTS

Der er en studietidsforlængelse på 30 ECTS, hvis tilvalget ligger indenfor samfundsvidenskab eller humaniora.

Kandidatstudiet er opbygget af en række obligatoriske og valgfrie moduler. I studiet anvendes kvarterstruktur med otte ugers undervisning og efterfulgt af en uge afsat til eksamen.  

Sammensæt din egen unikke profil

På Idræt og sundhed får du mulighed for at sammensætte din egen fagprofil, da du kan vælge mellem en bred pallette af valgfag. Læs mere om de forskellige fagprofiler og valgfag.

Kandidatspecialisering i Konkurrence- og Eliteidræt

Vil du fordybe dig i talentudvikling og eliteidræt, så kan du også vælge at tage specialiseringen i Konkurrence- og Eliteidræt i Esbjerg. Læs mere om specialiseringen. 

Eksempel på skema

Herunder ser du et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. semester af Idræt og sundhed. Du har naturligvis pauser i løbet af dagen, fx ’det akademiske kvarter’ eller frokostpause.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
 
   
Kl. 08-12
Theme 0 Methods and assessments (forelæsning)
   
 
Kl. 10-12
EMG and human movements (forelæsning)
   
kl. 12-15
EMG and human movements (holdundervisning)
   
Kl. 13-15
EMG and human movements (forelæsning)