Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

Du er kavilificeret til optagelse, hvis du har en relevant bacheloruddannelse. Du kan søge ind på kandidatuddannelsen, hvis du har en af følgende bacheloruddannelser:

 • Bacheloruddannelsen i Fysik fra SDU - giver dig retskrav på optagelse
 • Bacheloruddannelsen i Nanobioscience fra SDU
 • Bacheloruddannelsen i Fysik fra Aarhus Universitet, Roskilde Universitet, Aalborg Universitet eller Københavns Universitet

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse og kan dokumentere et solidt kendskab til:

 • Indledende kvantemekanik
 • Klassisk mekanik
 • Elektromagnetisme og optik
 • Termodynamik
 • Statistisk mekanik
 • Kondenserede stoffers fysik
 • Eksperimentel fysik

Når du har søgt, vil studienævnet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende.

Krav til sprogkundskaber

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Derfor skal du dokumentere dine engelskkundskaber, medmindre din bacheloruddannelse giver dig retskrav på optagelse. Se krav til sprogkundskaber.

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen.

Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav med udgangspunkt i karaktergennemsnittet på den adgangsgivende uddannelse. Er uddannelsen ikke afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregnes en gennemsnit af de fag der er bestået på ansøgningstidspunktet. 

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

Studiestart

1. september og 1. februar

Studieby

Odense

Undervisningssprog

Engelsk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS        

Studiestart 1. februar:

 • 15. oktober for EU/EØS-og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. september for ansøgere fra land uden for EU/EØS

Optag Syddansk Universitet

 • Campusvej 55
 • Odense M - DK-5230
 • Telefon: +45 6550 1052

Sidst opdateret: 13.09.2021