Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer to år, bygger oven på en bachelor- eller diplomingeniøruddannelse i fx elektrisk energiteknologi.

 

På den traditionelle Energisystem-kandidatuddannelse arbejder du bl.a. med:
 • Energisystemanalyse
 • Modellering og optimering
 • Ressourceøkonomi og livscyklusanalyse
 • Fejlfinding
 • Innovationsstyring, patentering, markedsanalyse, forretningsplan og teknologipotentiale.
 • Objektorienteret programmering
 • Modellering, optimering og modelbaseret regulering af energisystemer og processer
 • Digital Twin-teknologi
 • Agent-baseret simulering
 • Innovationsstyring, patentering, markedsanalyse, forretningsplan, teknologipotentiale
 • Database og informationssystemer i energisektoren

Uddannelsen er i høj grad international, og du får internationale undervisere, som underviser på engelsk.
Af modulbeskrivelserne nedenfor fremgår hvilket sprog, der undervises på.