Skip to main content

Bidrag til udvikling og implementering af bæredygtige løsninger

I den kommende tid vil vi se store forandringer i den måde verden producerer energi på. Elforsyningsnetværket er i hastig forandring i hele verden, og udviklingen accelererer og bliver stadig mere kompleks bl.a. på grund af klimamålene og teknologiske fremskridt. Energien skal i fremtiden komme fra bæredygtige energikilder som vindmøller og solceller.

Derfor er der et stort behov for ingeniører med kompetencer indenfor Elektrisk Energiteknologi, og du vil som diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi være med til at udbygge og udvikle elnettet til at være langt mere bæredygtigt og grønt.

Hvad lærer jeg?

På Elektrisk Energiteknologi lærer du om udviklingen af fremtidens elforsyning baseret på bæredygtige energikilder, intelligent brug af el-energi, højspændingsteknik, projektering af installationer, elektriske anlæg og meget mere. Du får solide ingeniørmæssige kernefagligheder inden for elektroteknik, effektelektronik, elforsyningssystemer og elektriske maskiner.
Gennem den problemorienterede projektarbejdsform har du mulighed at koble teori og ingeniørpraksis, træne arbejdsmetoder som anvendes i projektgrupper og arbejde med virkelige, virksomhedsrelevante problemstillinger.

Hvordan er studiet opbygget?

Kurserne på de første studieår vil give dig en solid faglig viden inden for bl.a. fysik, matematik og elektroteknik, som du gennem uddannelsen vil bygge videre på. På 4. semester lærer du om vindmøller og elforsyningssystemer. På 5. semester er der fokus på teknologier til integration af vedvarende energikilder i elnettet. Du skal også vælge to valgfag. Du kan på dette semester også vælge at læse på et udenlandsk universitet.På 6. semester  skal du som diplomingeniørstuderende på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandetPå 7. semester udarbejder du et afgangsprojekt, ofte i samarbejde med en virksomhed.

Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Hvad kan jeg blive?

Som diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi har du en række karrieremuligheder både i Danmark og i udlandet. Du kan beskæftige dig med udvikling, projektering og konstruktion inden for fx netintegration af vedvarende energikilder, fremtidens elektriske energiforsyning og offshore-branchen.
Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere og fortsætte dine studier inden for området elektrisk energikonvertering kan du læse til civilingeniør i Elektronik og tage specialiseringen inden for effektelektronik.

Derfor skal du læse...

  • Du bliver en nøglespiller i den grønne omstilling
  • Der er et stor behov for ingeniører med kompetencer inden for Elektrisk Energiteknologi
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer 

Mød Sarah der læser Elektrisk Energiteknologi

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense