Skip to main content

Hvad fører uddannelsen til?

Som civilingeniør i energisystemer finder du job inden for forskning, udvikling og formidling af teknologibaserede løsninger, systemer eller produkter, der handler om energiteknologi eller bæredygtighed.

Hvordan sikrer vi, at vi bruger energien, når den er der? Det bliver en af de udfordringer, du kommer til at arbejde med. Bl.a. gennem smart grid, der er et intelligent el-net, som sørger for, at vores produkter fungerer sammen med energiforsyningen.

Du kan arbejde i:

 • fjernvarme- eller elforsyningssektoren (vindmøller)
 • danske og udenlandske energiselskaber (el, gas og fjernvarme)
 • danske og udenlandske leverandørselskaber (vindmøller, brændselsceller, kraftværker, smart grid-kommunikation mv.)
 • konsulent- og salgsvirksomheder inden for miljøløsninger
 • rådgivende ingeniørvirksomheder, der fokuserer på energiteknologi, miljøgodkendelser og projektledelse
 • offentlige styrelser/myndigheder og private firmaer, der arbejder med tilladelser, sikkerhedsregler og administration af energi, klima og miljøområder.

Her kan du:

 • dimensionere og planlægge et energianlæg til fx udvinding eller omformning energi
 • indgå i teams, der udvikler, projekterer, bygger eller driver alle typer energianlæg
 • udvikle de intelligente energiprodukter fx smart grid-kommunikation
 • udarbejde et beslutningsgrundlag, der viser, om det er en god ide at investere i anlæggene
 • forske.

Det siger erhvervslivet:

Vi får brug for flere energiingeniører

”Fremtidens energiingeniører bliver meget efterspurgte hos os og inden for energiindustrien generelt; der er brug for dem til at gøre en forskel for andre menneskers trivsel. For vores fremtid afhænger af, hvordan vi bruger den energi, vi har tilbage. Det er ikke nok bare at snakke om det, vi bliver også nødt til at gøre noget.

Vi har brug for energiingeniører, fordi de kan skabe bæredygtige energi- og klimaløsninger for landets største virksomheder og kommuner. Andre ingeniører skal være med til at udvikle grøn energiproduktion og opføre vindmøller og andre vedvarende energikilder. Og nogle skal hjælpe os med at udvikle de intelligente energisystemer, Smart Grids, som fremtiden vil kræve, fordi de kan håndtere den svingende energiproduktion og regulere forbruget i den enkelte husstand.

Hos SE arbejder en energiingeniør som specialist, rådgiver eller projektleder og er fx med til at udvikle løsninger til energieffektivisering og klimastyring for nogle af de største virksomheder i Danmark.”

- Niels Duedahl, direktør for Norlys

Kompetenceprofil

Hvad er det egentligt, der vil gøre dig særligt attraktiv på jobmarkedet, hvis du tager en uddannelse i energisystemer? For en arbejdsgiver ER du dine kompetencer. Derfor giver vi dig her et overblik over, hvad du får af kompetencer: almene og specifikke for energisystemer.

Mød Jesper, som til dagligt arbejder ved virksomheden Fjernvarme Fyn

Mød Christoffer, Magnus og Mette, som fortæller om deres ph.d.-ordning i energiteknologi