Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen, skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse.

Adgangsgivende uddannelser

Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Civilingeniør i Robotteknologi
 • Civilingeniør i Elektronik og datateknik fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Elektroteknologi fra DTU
 • Diplomingeniør i Elektroteknik fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Elektronik og datateknik fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Stærkstrømsteknologi fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi fra SDU, DTU eller AU
 • Civilingeniør/diplomingeniør i Mechatronics fra SDU, hvis du:
  • har profil i Electronics Engineering eller Embedded System Engineering.
  • har profil i Mechatronics Engineering og bestået valgfagene Power Electronics (MC-PWE) og Digital Design and Signal Processing (MC-DDS).
Optagelse med en anden uddannelse

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse indenfor elektroteknik, mekatronik, robotteknologi, integreret software eller stærkstrømsteknologi. Når du har søgt, vil fakultetet vurdere din uddannelse. For at komme i betragtning skal din uddannelse som minimum indeholde:

 • 15 ECTS i Mathematics
 • 40 ECTS i Electronics - anologue and digital
 • 10 ECTS i Signal processing and control
 • 10 ECTS i Programming and simulation tools

Det er desuden et krav, at du har bestået engelsk B med minimum 3,0 i karaktergennemsnit eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber.

Uddannelsen starter op i 2020

Uddannelsen optager studerende for første gang til studiestart i september 2020. Ansøgning til uddannelsen åbner d. 1. januar 2020. Mere information om ansøgning og udvælgelse af ansøgere følger.