Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

Adgangskrav

For at blive optaget på kandidatuddannelsen skal du have en relevant bacheloruddannelse eller diplomingeniøruddannelse. Du er kvalificeret til optagelse, hvis du har en af følgende uddannelser:

 • Civilingeniør i Robotteknologi
 • Civilingeniør i Elektronik og datateknik fra Aalborg Universitet
 • Civilingeniør i Elektroteknologi fra DTU
 • Diplomingeniør i Elektroteknik fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Elektronik og datateknik fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Stærkstrømsteknologi fra SDU, DTU eller AU
 • Diplomingeniør i Elektrisk Energiteknologi fra SDU, DTU eller AU
 • Civilingeniør/diplomingeniør i Mechatronics fra SDU, hvis du:
  • har profil i Electronics Engineering eller Embedded System Engineering
  • har profil i Mechatronics Engineering   bestået valgfagene Power Electronics (MC-PWE) og Digital Design and Signal Processing (MC-DDS)

Du kan også søge om optagelse, hvis du har en tilsvarende uddannelse indenfor Elektroteknik, Mekatronik, Robotteknologi, Integreret Software eller Stærkstrømsteknologi. For at komme i betragtning skal din uddannelse som minimum indeholde:

 • 15 ECTS i Mathematics
 • 40 ECTS i Electronics - analogue and digital
 • 10 ECTS i Signal processing and control
 • 10 ECTS i Programming and simulation tools

Når du har søgt, vil fakultetet vurdere, om din uddannelse er adgangsgivende. 

Sprogkrav

Uddannelsen bliver undervist på engelsk. Derfor skal du dokumentere dine engelskkundskaber. Det er desuden et krav, at du har bestået Engelsk B med 3,0 eller højere eller gennemfører en sprogtest. Læs mere om krav til engelskkundskaber. 

Udvælgelseskriterier

Der er et begrænset antal pladser på uddannelsen. Er der flere kvalificerede ansøgere, end der er pladser, udvælges ansøgere uden retskrav på baggrund af karaktergennemsnittet fra den adgangsgivende uddannelse.

Hvis uddannelsens ikke er afsluttet på ansøgningstidspunktet, udregner vi et karaktergennemsnit af de fag, der er bestået på ansøgningstidspunktet.

Som bachelorstuderende på SDU kan du søge om at følge op til 30 ECTS kandidatfag, selv om du ikke er helt færdig med din bacheloruddannelse - du kan dog kun få SU til bacheloruddannelsen. 

Du får tilladelsen, hvis du har de nødvendige faglige forudsætninger. Det er især afgørende, hvor langt du er i din uddannelse.  

Tjek om du opfylder betingelserne

Se hvilke betingelser du som udgangspunkt skal opfylde for at følge kandidatfag. Sæt dig ind i reglerne, inden du søger. Du skal nemlig angive i ansøgningen, om du lever op til betingelserne. Læs reglerne her. 

Hvis du tidligere har læst på uddannelsen, eller hvis du allerede gør det, så kan der gælde særlige regler, når du søger om optagelse.

Du kan se, hvilke regler der passer til dig, og hvad du skal gøre på siden: Tidligere eller nuværende kandidatstuderende?

 

 

Har du tidligere afsluttet en kandidatuddannelse?

Hvis du har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du kun blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er ledig plads på uddannelsen.

Læs mere om 'kandidatreglen' og muligheden for dispensation.

Har du afsluttet en anden videregående uddannelse?

Så længe du ikke har afsluttet en kandidatuddannelse, kan du frit søge ind på en ny uddannelse.

 

Studiestart

1. september

Studieby

Sønderborg

Undervisningssprog

Engelsk

Ansøgningsfrister

Studiestart 1. september:

 • 1. marts for EUS/EØS - og schweiziske statsborgere samt ansøgere med dansk opholdstilladelse
 • 1. februar for ansøgere fra lande uden for EU/EØS     

Sidst opdateret: 02.08.2021