Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer to år, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.