Skip to main content

Økonomi - med profil i finansiering

Med cand.oecon. i Finansiering opnår du dybdegående indsigt i risiko- og porteføljestyring, prissætning af aktier, obligationer og derivater samt vurdering af selskaber og virksomheders strategiske kapitalbudgettering og finansieringsbeslutninger. Profilen lægger vægt på at relatere økonomisk viden til mikroøkonomi, makroøkonomi eller regnskabskoncepter samt på at anvende økonometriske teknikker på økonomiske data.

bliv klogere på uddannelsen på den engelske side
  • Denne uddannelse kan læses i Odense
  • Denne uddannelse udbydes på engelsk

SDU tilbyder også en kandidatuddannelse i økonomi.

Undervisning
Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag er med til at sikre, at du får et solidt teoretisk og metodisk fundament, mens du med valgfagene har mulighed for at forfølge dine interesseområder. 

Undervisningen er primært tilrettelagt som forelæsninger og med lektioner, hvor du får stillet praktiske opgaver. Desuden gives der individuel vejledning, og uddannelsen afsluttes med, at du skriver dit speciale.

Kvalifikationer
Cand.oecon.-uddannelsen med profilen i Finansiering kvalificerer dig til en karriere inden for især den finansielle sektor. Typiske stillingsbetegnelser er: analytiker i den finansielle sektor, porteføljemanager i pensions- og investeringsfonde, konsulentstillinger og jobs inden for overvågning og regulering af de finansielle markeder. Endelig kan du vælge at søge en ph.d.-stilling og forfølge en akademisk karriere.


Ansøgningsportalen - DANS

Søg ind på uddannelsen via portalen

Gå til ansøgningsportalen

Studienævn for Markeds- og ledelsesantropologi, Økonomi, Matematik-Økonomi og Miljø og Ressource Management (Odense) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 2290

Sidst opdateret: 13.08.2021