Skip to main content

Undervisning

Uddannelsen består af en række obligatoriske fag og valgfag. De obligatoriske fag er med til at sikre, at du får et solidt teoretisk og metodisk fundament, mens du med valgfagene har mulighed for at forfølge dine interesseområder. 

Undervisningen er primært tilrettelagt som forelæsninger og med lektioner, hvor du får stillet praktiske opgaver. Desuden gives der individuel vejledning, og uddannelsen afsluttes med, at du skriver dit speciale.

 

Kvalifikationer

Cand.oecon.-uddannelsen med profilen i Finansiering kvalificerer dig til en karriere inden for især den finansielle sektor.

Typiske stillingsbetegnelser er: analytiker i den finansielle sektor, porteføljemanager i pensions- og investeringsfonde, konsulentstillinger og jobs inden for overvågning og regulering af de finansielle markeder.

Endelig kan du vælge at søge en ph.d.-stilling og forfølge en akademisk karriere.