Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

  1. Kemisk produktion og miljø 
  2. Energi og materialer 
  3. Bioteknologiske processer og kemiske enhedsoperationer 
  4. Instrumentel analytisk kemi og anvendt statistik 
  5. Experts in Team innovation/Innovation og iværksætteri i den kemiske industri 
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet 
  7. Afgangsprojekt. 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

De fire første semestre af uddannelsen er ens for de diplom- og civilingeniørstuderende i Kemi- og Bioteknologi.

1. semester
Semestret handler om kemisk produktion og miljø. Du får både undervisning i teknisk kemi, miljø og arbejdsmiljø samt grundlæggende færdigheder i kemi, matematik og fysik. Sammen med din projektgruppe arbejder du med emnerne i praksis i forbindelse med semesterprojektet.

2. semester
På dette semester lærer du at dimensionere og vælge udstyr til procesanlæg på grundlag af tekniske beregninger og miljømæssige overvejelser. Du får bl.a. en viden om materialers egenskaber, termodynamik, mikrobiologi og biokemi. I semesterprojektet skitserer I en del af et procesanlæg, hvor I arbejder med valg og dimensionering af udstyr til stof- og varmetransport plus materialevalg til udstyr.

3. semester
På 3.semester lærer du bl.a. om fødevareteknologi og -kemi, fermenteringsteknologi, dimensionering af kemiske og biokemiske procesenheder. Projektet tager udgangspunkt i en erhvervsrelevant problemstilling fra det bioteknologiske område, og I går i dybden med fx fermenteringsprocesser, enzymatiske processer eller processer til fremstilling af fødevarer. Som led i projektet laver I praktiske forsøg i laboratoriet.

4. semester
Her er fokus på instrumentelle analytiske metoder, statistiske metoder, metodevalidering og god laboratoriepraksis. I projektet arbejder I i det analysetekniske laboratorium, hvor I udvikler og validerer en eller flere analysemetoder, gerne i samarbejde med virksomheder.

5. semester
Experts in Team innovation er temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri og innovation- specifikt inden for produkt- eller procesudvikling i den kemiske og bioteknologiske industri. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.
På femte semester får du mulighed for at vælge kurser inden for miljø- og energiledelse, kemisk procesteknik og design af kemiske anlæg, kvalitetssikring i bioteknologisk produktion, ølbrygning og naturstofkemi.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
På 6. semester er du i ingeniørpraktik hos en dansk eller udenlandsk virksomhed. Her får du mulighed for at snuse til kemiingeniørens arbejdsområder.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed. Du kan selv fastlægge emnet for dit projekt, der omhandler løsning af en kemiingeniørrelevant opgave.

Som diplomingeniørstuderende i Kemi- og Bioteknologi vil du have mulighed for at skifte til bachelorstudiet i løbet af de første tre semestre.