Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

  1. Kemisk produktion og miljø 
  2. Energi og materialer 
  3. Bioteknologiske processer og kemiske enhedsoperationer 
  4. Instrumentel analytisk kemi og anvendt statistik 
  5. Experts in Team innovation/Innovation og iværksætteri i den kemiske industri 
  6. Ingeniørpraktik i Danmark eller udlandet 
  7. Afgangsprojekt. 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

De fire første semestre af uddannelsen er ens for de diplom- og civilingeniørstuderende i Kemi- og Bioteknologi.

1. semester
Semestret handler om kemisk produktion og miljø. Du får både undervisning i teknisk kemi, miljø og arbejdsmiljø samt grundlæggende færdigheder i kemi, matematik og fysik. Sammen med din projektgruppe arbejder du med emnerne i praksis i forbindelse med semesterprojektet.

2. semester
På dette semester lærer du at dimensionere og vælge udstyr til procesanlæg på grundlag af tekniske beregninger og miljømæssige overvejelser. Du får bl.a. en viden om materialers egenskaber, termodynamik, mikrobiologi og biokemi. I semesterprojektet skitserer I en del af et procesanlæg, hvor I arbejder med valg og dimensionering af udstyr til stof- og varmetransport plus materialevalg til udstyr.

3. semester
På 3.semester lærer du bl.a. om fødevareteknologi og -kemi, fermenteringsteknologi, dimensionering af kemiske og biokemiske procesenheder. Projektet tager udgangspunkt i en erhvervsrelevant problemstilling fra det bioteknologiske område, og I går i dybden med fx fermenteringsprocesser, enzymatiske processer eller processer til fremstilling af fødevarer. Som led i projektet laver I praktiske forsøg i laboratoriet.

4. semester
Her er fokus på instrumentelle analytiske metoder, statistiske metoder, metodevalidering og god laboratoriepraksis. I projektet arbejder I i det analysetekniske laboratorium, hvor I udvikler og validerer en eller flere analysemetoder, gerne i samarbejde med virksomheder.

5. semester
Experts in Team innovation er temaet for dette semester, som har fokus på iværksætteri og innovation- specifikt inden for produkt- eller procesudvikling i den kemiske og bioteknologiske industri. Du arbejder sammen med medstuderende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring.
På femte semester får du mulighed for at vælge kurser inden for miljø- og energiledelse, kemisk procesteknik og design af kemiske anlæg, kvalitetssikring i bioteknologisk produktion, ølbrygning og naturstofkemi.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Som diplomingeniørstuderende skal du på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet, og er placeret på sjette semester.

På praktikopholdet får du afprøvet den teori du har lært på studiet og bruger den i praksis, mens du løser konkrete udfordringer på en arbejdsplads; samtidig får du skabt dig et netværk. Under opholdet udvikler og skaber du dig en forståelse for, hvilke arbejdsområder du kan komme til at beskæftige dig med, efter studiet.

Med et praktikophold får du en brugbar indsigt i, hvad der venter dig efter studiet. Du vil få opgaver som passer til den viden du indtil videre har opnået på studiet, men der vil også være mulighed for at udvikle dig fagligt, på baggrund af de ønsker du har med dit praktikophold. Du vil blive endnu bedre til at planlægge og udføre det, som du tidligere har arbejdet med i undervisningen.
Det netværk du får skabt under dit praktikophold, kan du bruge i din sidste tid af studiet. Der er mange, der under praktikopholdet udvikler idéer til afgangsprojektet. Og samtidig samarbejder mange ved deres praktikvirksomheder under afgangsprojektet.

Måske kan praktikopholdet og samarbejdet med praktikvirksomheden føre til en fastansættelse efter endt studie.

Praktikophold i udlandet
Med et praktikophold i udlandet får du international erfaring oveni - og du får brugt og forbedret dine sproglige kundskaber samtidig med at du får en masse gode oplevelser. Derudover kan det være en fordel at skrive et praktikophold i en udenlandsk virksomhed på dit CV, når du efter endt studie skal ud som diplomingeniør og søge job.

7. semester
På det afsluttende semester udarbejder du et afgangsprojekt - ofte i samarbejde med en virksomhed. Du kan selv fastlægge emnet for dit projekt, der omhandler løsning af en kemiingeniørrelevant opgave.

Som diplomingeniørstuderende i kemi- og bioteknologi vil du have mulighed for at skifte til bachelorstudiet i løbet af de første tre semestre.