Skip to main content
DA / EN

Få en virksomhedsorienteret uddannelse inden for kemi- og bioteknologi

Vil du være med til at udvikle nye produktionsmetoder til fremstilling af plantemedicin, sundere fødevare eller renere energi? Ønsker du at bidrage aktivt til den grønne omstilling til fremtidens klimavenlige samfund? Så er en uddannelse som diplomingeniør i kemi- og bioteknologi måske noget for dig.

Virksomheder fokuserer i høj grad på at have effektiv produktion, den optimale energiudnyttelse, kvalitetssikring, klimavenlig produktion og tage miljøhensyn. Du vil som kemi- og bioteknologiingeniør være med til at gøre en stor forskel på disse områder, og vil kunne arbejde med at optimere procesesser ud fra din viden om kemi- og bioteknologi.
Som diplomingeniør i kemi- og bioteknologi lærer du at omsætte viden om kemi og bioteknologi samt forskningsresultater til praktisk anvendelse i industrien. Det kan fx være udviklingen af power-to-x, nye processer til produktion af biofuels, fødevarer eller medicin.

Hvad lærer jeg?

På kemi- og bioteknologiuddannelsen kombinerer du ingeniørfagligheden med viden inden for kemi og bioteknologi, som giver dig kompetencer til at kunne lede projekter fra start til slut, designe, planlægge og optimere procesanlæg og produkter på grundlag af tekniske, ressourcemæssige og miljømæssige overvejelser, løse konkrete og komplekse problemer, lede laboratoriearbejde og stå for administrative opgaver inden for dit fagområde.
Studiet giver dig faglig viden om uorganisk, organisk og analytisk kemi, anvendt matematik og fysik, biokemi, mikrobiologi, kemiske og biokemiske processer og teknologier, proces- og produktdesign og meget andet.

Hvordan er studiet opbygget?

Under uddannelsen vil du arbejde meget i projektgrupper, hvor du sammen med dine medstuderende kommer til at løse problemer for virksomheder gennem case-baseret arbejde. Hvert semester er baseret på et hovedtema, som er udgangspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Dit første semester handler om kemisk produktion og miljø. På dit 2. semester lærer du om energiomsætning og materialer. På 3. semester lærer du om bioteknologiskeprocesser og kemitekniske enhedsoperationer. På 4. semester er der fokus på instrumentelle analytiske metoder, anvendt statistik og naturstofkemi. Det er også her, du første gang har mulighed for at tage valgfag. På dit 5. semester er der fokus på design af produktionsanlæg, innovation og iværksætteri, og du har mulighed for at specialisere dig gennem valgfag. Du kan også læse semestret i udlandet.
På 6. semester skal du som diplomingeniørstuderende på et obligatorisk praktikophold i en virksomhed. Opholdet kan afvikles i Danmark eller i udlandet. På 7. og afsluttende semester skal du udarbejde et afgangsprojekt – ofte i samarbejde med en virksomhed.
De fire første semestre af uddannelsen er ens for diplom- og civilingeniørstuderende i kemi- og bioteknologi.
Læs mere om uddannelsens opbygning, fag og studieordning.

Hvad kan jeg blive?

Uddannelsen giver dig mange forskellige karrieremuligheder – både i Danmark og i udlandet. Du kan fx få job som projektleder, udviklingsingeniør eller konsulent i den kemiske eller biokemiske industri, medicinalbranchen eller ved miljøforvaltningen. Du kan som kemi- og bioteknologiingeniør eksempelvis arbejde med udvikling, produktion, analyse, ledelse og miljø- og kvalitetssikring.
Læs mere om dine karrieremuligheder her.

Kan jeg læse videre?

En diplomingeniøruddannelse er en selvstændig, afsluttet uddannelse. Så efter de 3½ år er du færdiguddannet diplomingeniør og kan komme ud at arbejde som ingeniør.
Ønsker du at fordybe dig yderligere, kan du læse videre til civilingeniør i kemi- og bioteknologi eller civilingeniør i miljøteknologi.

Derfor skal du læse...

  • Du får en virksomhedsorienteret uddannelse med gode karrieremuligheder
  • Du får spændende kemisk og bioteknologisk viden
  • Du har mulighed for en international karriere, som du allerede kan starte under studiet ved at tage et praktikophold eller læse et semester i udlandet
  • Du lærer at udvikle innovative løsninger til konkrete problemer
  • Du kan bidrage til klimaomstillingen

Mød Marie der læser kemi- og bioteknologi

Stemningen som ingeniørstuderende i Odense