Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Diplomingeniøruddannelsen varer 3 1/2 år (7 semestre) og har et halvt års praktik i Danmark eller udlandet. Uddannelsen er erhvervsrettet, så du efter 3½ år er klar til arbejdsmarkedet. Uddannelsen kvalificerer dig også til at læse videre til civilingeniør.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

  1. Global Supply Chains 
  2. Planning and Managing Company Processes 
  3. Executing Manufacturing Strategy
  4. Improving the Performance of Global Supply Chains 
  5. Experts in Teams Innovation/International semester 
  6. Engineering Internship 
  7. Final Project. 

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester får du en helhedsforståelse af supply chain management (ledelse af forsyningskæden) og forsyningskædens elementer. Du lærer bl.a. om projektstyring og får en forståelse for international forretningsudvikling, internationale miljøer samt markederne for udbud og efterspørgsel.
Samtidig arbejder du med basale ingeniøremner såsom materialer, processer og statistik.

2. semester
På dette semester får du en grundig forståelse for de processer og systemer, der udgør forsyningskæden. Du lærer at designe fremstillingsprocesser og planlægge produktionen. Der er også fokus på lagerhåndtering, transport, sourcing, indkøb og ekstern logistik.

3. semester
Semestret fokuserer på fremstilling i et strategisk perspektiv. Du arbejder med forskellige produktionssystemer og udformning af en konkurrencedygtig produktionsstrategi med udgangspunkt i konkurrenter, kunder og virksomhedens situation.
I forbindelse med de internationale strategiske overvejelser lærer du bl.a. om ’ Managerial Accounting’, ’Quality management’, ‘Due Diligence’, forandringsledelse og virksomhedens sociale ansvar.

4. semester
Du får en større forståelse af globale strategier og international produktion, så du kan analysere og forbedre produktionsprocesser og forsyningskæder. Du lærer bl.a. om Lean, SCOR, økonomistyring og international forretningslovgivning. Du og din projektgruppe arbejder med teorien i praksis ved at samarbejde med en virksomhed om at forbedre eksisterende produktionssystemer og forsyningskæder. Dermed bliver du også forberedt til praktikophold og afgangsprojekt.

5. semester
Som GMM-studerende er det oplagt at læse 5. semester på et universitet i udlandet fx San Francisco, Singapore eller Jakarta, og mange vælger efterfølgende at tage et praktikophold i udlandet.
Vælger du at blive i Danmark, får du et semester med fokus på iværksætteri og innovation. Du arbejder sammen med studerende fra andre studieretninger om at løse en konkret udfordring for en virksomhed (Experts in Team Innovation).

6. semester
På 6. semester er du i et halvt års ingeniørpraktik i en virksomhed i Danmark eller udlandet. Her arbejder du side om side med uddannede ingeniører og løser opgaver selvstændigt eller i samarbejde med dem. Du får mulighed for at prøve teorierne af i praksis og få en forsmag på karrieren i erhvervslivet.

7. semester
På sidste semester udarbejder du et afgangsprojekt i samarbejde med en virksomhed i Danmark eller udlandet. Opgaven som løses er altså en virkelig problemstilling, hvor du tager udgangspunkt i det, du har lært på uddannelsen. Ofte får du her en plads i virksomheden, så det er nemmere at få adgang til de mennesker, som kender til dit projekt.