Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Kandidatuddannelsen, der varer 4 år fordelt på 8 semestre, bygger oven på en relevant bachelor- eller diplomingeniøruddannelse.