Skip to main content
DA / EN

Indhold og form

Indholdet og formen på et skræddersyet forløb kan variere, men vi kommer blandt andet til at arbejde med følgende:

 

Refleksiv undersøgelse af lederes praksiserfaringer

Gennem forskellige metoder (teater, narrativer, refleksive øvelser) gøres erfaringer og udfordringer til genstand for fælles undersøgelse. Disse erfaringer og udfordringer belyses med teoretiske pointer fra filosofi, sociologi, psykologi og antropologi.

 

Lederes tvivl og brændende spørgsmål

Der er fokus på jer som deltager og jeres praksiserfaringer som ledere. Det kan opleves risikofyldt at dele sådanne oplevelser, men vi ser det som vores opgave at invitere til en atmosfære, som gør det muligt at bringe sig selv i spil med den usikkerhed, som ofte følger med, når man ikke har svarene på forhånd.

 

Ledelse som samtaler

Den teoretiske baggrund for værkstederne er teorien om komplekse interaktioner og en vedholdende interesse i de helt særlige interaktioner og samtaler, ledere befinder sig i hver eneste dag. Vi er mere optagede af refleksiv undersøgelse af konkrete erfaringer end af abstrakt ledelsesteori og -modeller.

Sidst opdateret: 19.07.2022