Skip to main content

Embedsmænds retssagsførelse er en skjult guldgrube for kommunerne

Der er mange penge at spare for kommunen ved at hjemtage nogle af de retssager, der er udliciteret til advokater, og lade kommunens embedsmænd repræsentere det offentlige ved civile retssager. Det sker dog yderst sjældent i Danmark.

Af Mastersekretariatet, , 08-04-2022

I Norge, Sverige, England og Tyskland er det blevet almindeligt, at det er embedsmænd, som møder i retten, hvis kommunen skal føre en sag. I Danmark er det et sjældent syn, hvis en retssag bliver ført af en embedsmand fra kommunen på trods af, at kommunerne kan spare mange penge på ikke at skulle aflønne en ekstern advokat.

Kommunerne kan sagtens føre standardsager 

I praksis kan embedsmænd repræsentere det offentlige ved civile retssager enten alene som rettergangsfuldmægtig eller i et styrket samarbejde med private advokater. Dette ses dog alt for sjældent.
En grund til at det fortsat er et særsyn i Danmark, at embedsmænd møder i retten i civile sager, kan skyldes, at forhandlingsprincippet er meget stærkt forankret i dansk ret, og at advokaterne siden det 17. århundrede spiller en vigtig hovedrolle i civilprocessen. Derudover er danske dommere generalister, der stiller høje krav til sagsforberedelsen hos parterne. 
Ifølge professor i forfatningsret ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet, Frederik Waage, så er kommunernes sager ikke mere indviklede end, at embedsmænd sagtens kan føre dem.
- Langt de fleste sager i kommunerne er standardsager, som bygger på forudgående retspraksis og disse kan kommunerne sagtens føre.

 

Taskforce

For at få rykket embedsmændene fra kommunerne ind i retssalen er der i første omgang nogle lavthængende frugter at plukke ved at føre de sager, der ikke er så komplekse. Ellers kan man også i første omgang gøre forarbejdet, nemlig sagsforberedelsen, og dermed spare den udgift hos en ekstern dyr advokat.
Ifølge Frederik Waage bør kommunerne bede om en udspecificering af salær jævnligt.
- Der er eksempler på kommuner, der betaler regninger, når de kommer, og derfor ikke får forhandlet sig frem til den bedste aftale.

Frederik Waage anbefaler, at de større kommuner opretter en taskforce af medarbejder, der er særligt trænede i retssagsførelse, som vil kunne understøtte kommunen og være førende inden for den nyeste viden på området.

 

Frederik Waage

Frederik Waage er professor MSO i forfatnings- og forvaltningsret og forskningsleder for den offentligretlige gruppe ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet. Hans forskningsområde er domstolskontrol med myndighedsudøvelse

Kontakt

Redaktionen afsluttet: 08.04.2022