Skip to main content

Uddannelsen er tilrettelagt som en deltidsuddannelse over 2 år.

Uddannelsen er præget af mulighed for tilpasning til individuelle ønsker med blandt andet valgfag fra de øvrige 2. dels uddannelser, og uddannelsens studieforløb vil afhænge af de valg, du som studerende tager.

Uddannelsens samlede omfang er på 60 ECTS-point. Læs mere om ECTS-point hos Undervisningsministeriet

 

Uddannelsen består af:

  • Fem obligatoriske fag (35 ECTS)
  • Et til to til valgfrie fag (10 ECTS)
  • Afgangsprojekt (15 ECTS)

De juridiske rammer og regler for faget finde du i fagbeskrivelserne.

Studieordningen er godkendt af Studienævnet  for efter- og videreuddannelse på Samfundsvidenskab og Sundhedsvidenskab. Den indeholder de specifikke regler, som er gældende for HD-uddannelsen. Uddannelsen udbydes i henhold til gældende  lov og bekendtgørelser på området. Disse fremgår af studieordningen. Såfremt reglerne fra studieordningen ikke kan overholdes, kræver det en dispensation, som skal søges ved Studienævnet.

Ændres studieordningerne i løbet af studietiden, fastsættes overgangsregler for studerende på tidligere ordninger.

Formålet med Afgangsprojekt er, at man udvikler metodebevidsthed og evne til at anvende relevante teorier og metoder ved løsning af erhvervsøkonomiske problemstillinger. Det sker naturligvis med udgangspunkt i de fag, man har taget i løbet af studiet. 

Projektet skrives individuelt eller i grupper af to studerende, og det afsluttes med en mundtlig eksamen.