Skip to main content

HD Regnskab og økonomistyring giver dig faglige kvalifikationer på et højt specialiseret niveau, og du bliver dermed i stand til at kunne deltage i løsningen af komplekse problemstillinger vedrørende økonomiske styring og rapportering i virksomheder. 

Uddannelsen udvikler dine kompetencer og gør dig i stand til at forholde sig refleksivt til teori, modeller og metoders anvendelighed.

 

Uddannelsen er også interessant for dig, der i en specialistrolle har direkte eller indirekte medansvar for beskrivelsen af de økonomiske konsekvenser af såvel private som offentlige virksomheders handlinger.

Hvorfor skal du læse en HD i Regnskab og Økonomistyring?

Bliv klogere på hvorfor du skal læse en HD i Regnskab og økonomistyring.

Læs artiklen