Skip to main content
bygviderepådinkarriere

Søg tilskud til efteruddannelse

Se dine muligheder for at søge støtte til din efteruddannelse

Efter- og videreuddannelse er en investering for såvel medarbejder som organisation.

Der er flere modeller for finansiering af efter- og videreuddannelse. Mange deltagere har en virksomhed, som helt eller delvist betaler for efteruddannelsesforløbet. Der er også andre muligheder for at få dækket hele eller dele af udgiften, eksempelvis ved at søge tilskud hos en fond. Herunder kan du læse mere om udvalgte støttemuligheder. 

Oversigt

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en oversigt over aktuelle puljer, rettet mod ansatte i mange forskellige brancher. Puljerne retter sig typisk mod områder med behov for sporskifte, nedslidning eller rekrutteringsudfordringer.

Læs mere.

I visse tilfælde er der mulighed for at indgå en aftale om en bruttolønsordning mellem dig og din arbejdsgiver. Du og din virksomhed indgår en aftale om, at virksomheden betaler uddannelsen, men trække en aftalt andel af din bruttoløn for dette.

Find flere informationer og få vejledning om bruttolønsmodellen hos SKAT.

Arbejder du indenfor den finansielle sektor, så kan du søge midler til kompetenceudvikling  til en lang række kurser og uddannelser gennem Finanskompetencefonden. Du kan søge som individuel ansøger, men din arbejdsplads kan også søge midler til virksomhedsforløb for en gruppe af medarbejdere.

Læs mere. 

Offentlige og private virksomheder har mulighed for at få tilskud fra jobcentret til at ansætte en ledig i de timer, en medarbejder bruger på videreuddannelse eller opkvalificering, via den såkaldte jobrotationsordning.

Læs mere om jobrotationsordningen hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Kontakt jobcentret i din kommune for at høre nærmere om betingelserne for jobrotationsordningen.

Virksomheder og organisationer samt deres medarbejder kan søge om tilskud til efter- og videreuddannelse, hvis de er omfattet af en overenskomst med aftale om kompetencefonde.

Der er centrale fonde, der dækker større områder og andre fonde, som er mere branchespecifikke.

Ellers kan du finde oplysninger hos:

Er du selvbetaler kan du som alle andre studerende/privatperson søge legater og fonde samt andre øremærkede midler fx i fagforeninger og andre. Se legathåndbogen  for dine muligheder.

VEU-omstillingsfonden giver faglærte og ufaglærte i beskæftigelse bedre muligheder for at opnå et kvalifikationsløft ved at deltage i akademi- og diplomuddannelser. Omstillingsfonden giver kun tilskud til akademi- og diplomuddannelser og således ikke til andre typer af uddannelse.

Der er mulighed for at få op til 10.000 kr. årligt pr. person.

Læs mere om omstillingsfonden og hvem, der kan søge fonden om midler.

På Syddansk Universitet kan der søges om tilskud fra omstillingspuljen til tre uddannelser:

  • Diplomuddannelse i bioteknologi, procesteknologi og kemi (Vær opmærksom på, at der ikke optages nye studerende på uddannelsen)
  • Diplomuddannelse i stærkstrømsteknologi
  • HD 2. del

Få mere information om hvordan du søger om midler fra VEU-Omstillingsfonden - klik her.

Vælger virksomheden af afholde hele uddannelsesudgiften for en medarbejder på efteruddannelse, kan virksomheden undersøge muligheden for at trække udgiften fra i skat.

Vi henviser til SKAT for nærmere information og vejledning.

Ledige kan også få støtte gennem særlige puljer målrettet ledige. Læs mere på Styrelsen for arbejdsmarked og rekrutteringvedr. dine muligheder som ledig. Som ledig har du også mulighed for en vifte af tilbud gennem såvel fagforening som a-kasse. Her må du søge specifik vejledning.

Det er ikke muligt for efter- og videreuddannelsesstuderende at opnå støtte fra Statens Uddannelsesstøtte (SU). Dette gælder også, når du læser en heltidsuddannelse tilrettelagt på deltid, eller når du læser under tompladsordningen, a du er indskrevet under reglerne om deltidsuddannelse/åben uddannelse.

Som efter- og videreuddannelsesstuderende kan man i visse tilfælde søge om SVU, Statens Voksenuddannelsesstøtte.

 

Syddansk Universitets Efteruddannelse

  • Campusvej 55
  • Odense M - 5230
  • Telefon: 6550 1054

Sidst opdateret: 03.03.2023