Skip to main content

Praktiske oplysninger

Nyttige informationer – før du søger ind

Uddannelsens samlede pris er 65.400 kr.

 

HD er sammen med andre deltidsstudier reguleret under Lov om Åben Uddannelse som et betalingsstudium. Staten yder et såkaldt "taxametertilskud" pr. studerende og resten opkræves som en studieafgift hos de studerende. 
  
Studieafgiften består dels af et semestergebyr, dels af et egentligt deltagergebyr, der dækker det enkelte fag. Studieafgiften er ikke momsbelagt.
  

Fag fordelt på semester ECTS-point Pris i kr.
1. semester 16.350,-
Organisation og ledelse 15  16.350,-
     
2. semester   16.350,- 
Strategisk ledelse 5 5.450,-
Beslutningsprocesser 5 5.450,- 
Organisationsanalyse 5.450,- 
     
 3. semester   16.350,- 
Valgfag  | 1-3 fag i alt 15  16.350,- 
     
4. semester    
Afgangsprojekt 1 5 16.350,-I ALT 60
65.400

Ekstra eksamensforsøg

Skriftlige stedprøver & mundtlige
eksaminer uden skriftlig oplæg

1.925

Mundtlige eksaminer (med skriftlige
oplæg, seminarier o.l.)

2.600

Afsluttende projekter

Pris som ved de "normale" forløb

 

Bogudgifter:

Udgifterne varierer fra fag til fag, men i gennemsnit du skal påregne en udgift på ca. kr. 1.200 - 1.500 pr. fag.  

SU og SVU:

HD-studiet er ikke SU-berettiget, men under en række forudsætninger er det muligt at søge 
Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Faktura udsendes som digital post inden semesterstart. 
Betalingsfristen er hhv. 31. august for efterårssemesteret og 31. januar for forårssemesteret.
Læs mere om Syddansk Universitets salgsbetingelser

 

Hvad dækker betalingen?

For alle fag (Afgangsprojekt undtaget) dækker studieafgiften undervisning samt eksamen i undervisningsåret. Ikke udnyttede eksamensforsøg kan således ikke overføres til det efterfølgende undervisningsår.

For Afgangsprojekt: dækker studieafgiften 2 eksamensforsøg i indeværende undervisningsår. Hvis der i forbindelse med 2. eksamensforsøg i undervisningsåret ønskes vejledning, vil der dog blive opkrævet et tillæg herfor på kr. 5.500.  Yderligere eksamensforsøg betragtes som påbegyndelse af et helt nyt forløb.  

 

Afmelding og refundering af deltagerbetaling:

Ved skriftlig afmelding meddelt HD-sekretariatet til og med den 15. september (for efterårssemesteret) og 15. februar (forårssemesteret) tilbagebetaler vi deltagergebyr. Framelder du dig efter denne dato, bliver du afmeldt, men du kan ikke få tilbagebetalt deltagergebyret. 

Undervisningen starter op: 
Primo september 

Der udbydes undervisning i nedenstående byer.

Sted
Adresse
SDU Esbjerg  Degnevej 14
6705 Esbjerg
SDU Kolding Universitetsparken 1
6000 Kolding
SDU Odense   Campusvej 55
5230 Odense 
SDU Slagelse Sdr. Stationsvej 28
4200 Slagelse
Fjernundervisning Online undervisning skemalagt
på hverdage 1-2 gange om ugen

Sidst opdateret: 29.01.2021