Skip to main content

Uddannelsen henvender sig til praktikere, som har et indgående kendskab til et eller flere funktionsområder i deres organisation, og som har brug for at supplere og udfordre deres praktiske erfaringer med teoretisk og metodemæssig indsigt, herunder internationale, synsvinkler på ledelse og organisation.

Specialet i Organisation og ledelse er en grundig og fleksibel ledelsesorienteret uddannelse som vil sætte dig i stand til at løse mange forskellige opgaver: Fra dagligdags ledelse til håndtering af opgaver indenfor f.eks. personale/HRM, organisationsudvikling eller opbygning af helt nye organisationer.

HD i Organisation og Ledelse er en uddannelse, der kombinerer teoretiske, metodemæssige og anvendelsesorienterede tilgange, således at den studerende kan udvikle viden, færdigheder og kompetencer til at forstå, vurdere, handle og reflektere i forhold til en virksomheds organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer og de løsningsmuligheder, som forskellige teorier og -metoder giver.

Den studerende skal desuden kunne vurdere validiteten af teorier og metoder med henblik på at træffe holdbare beslutninger, fremsætte holdbare anbefalinger og formidle planer herom. Uddannelsen har således til formål, at uddanne reflekterende praktikere, der er i stand til kritisk og konstruktivt at forholde sig til den viden man som individ, gruppe og virksomhed udvikler og handler ud fra.

Uddannelsen svarer, sammen med mindst to års relevant erhvervserfaring, til en bacheloruddannelse. Efter endt uddannelse har du ret til at anvende betegnelsen ”HD i Organisation og Ledelse”. Den engelske betegnelse herfor er Graduate Diploma in Business Administration (Organization).

Opdateres snarest


Opdateres snarest