Skip to main content

Adgangskrav og optagelse

OBS: Bemærk at der er ansøgningsfrist 15. april for studiestart 1. september og 1. december for studiestart 1. februar (dog kun optag på enkeltfag i februar).

Som en del af dokumentationen i forbindelse med din ansøgning, bedes du vedhæfte:

Fagligt begrundet ansøgning

Du bedes skrive og vedhæfte en fagligt begrundet ansøgning, hvor du reflekterer over dit ønske om at læse jura og bl.a., hvilke overvejelser du gør dig med hensyn til, hvad uddannelsen skal bruges til i forhold til din nuværende jobsituation, din fremtidige karriere og dig selv personligt.
Den fagligt begrundede ansøgning (maks. 1,5 sider) vurderes på baggrund af følgende:

 • Fagspecifik viden: Beskriv din relevante erhvervserfaring med juridiske fagområder eller andre aktiviteter, der giver dig indsigt i juridiske problemstillinger.
 • Indsigt i uddannelsen: Beskriv hvordan din erhvervserfaring og andre aktiviteter har styrket din evne til at deltage i sammenhænge, hvor kendskab til juridiske forhold er relevante.
 • Kommunikation: din evne til at formulere dig skriftligt.
Udfyldt CV-skabelon

Download CV-skabelonen her, gem den  på din PC samt udfyld og vedhæft den, når du søger om optagelse. 

Herudover kan du orientere dig om adgangskrav under ’1. Adgangskrav’ og om udvælgelseskriterierne, såfremt der er flere ansøgere end pladser, under ’4. Adgangsbegrænsning’ nedenfor.

 

Hele uddannelsen

Når du søger om optagelse på hele bacheloruddannelsen i jura på deltid, skal du søge om optagelse i Ansøgningsportalen.

Når du kommer ind i Ansøgningsportalen, kan dine valgmuligheder ses nederst i skærmbilledet. Herfra vælger du "Jura bachelor på deltid..." og klikker på "Videre til oprettelse af ansøgning".

Har du bestået en HA-Jur.-uddannelse skal du vælge ansøgningsskemaet til merit-ordningen jura BA på deltid.

Enkeltfag 

Ønsker du at tage et enkeltfag skal du udfylde det elektroniske skema i Ansøgningsportalen.  Når du kommer ind i Ansøgningsportalen, kan dine valgmuligheder ses nederst i skærmbilledet. Herfra vælger du "Enkeltfag - jura bachelor på deltid ..." og klikker på "Videre til oprettelse af ansøgning".

OBS: Du skal være opmærksom på, at du skal sende en ansøgning pr. enkeltfag, du ønsker optagelse på.

 • Du skal være særligt opmærksom på, at studiet kun starter 1 gang årligt med studiestart 1. september.
 • Hvis du søger om optagelse på enkeltfag med studiestart 1. februar kan du kun vælge fag fra 2., 4., 6. eller 8. semester.
 • Hvis du søger optagelse på enkeltfag med studiestart 1. september kan du kun søge om optagelse på fag, der ligger på 1., 3., 5., 7. eller 9. semester. 

Hvis du har spørgsmål til optagelse, adgangskrav og betaling, så kan du kontakte Syddansk Universitets Efteruddannelse på tlf. 65 50 10 54 eller via vores kontaktformular.

 

Du skal have en fuld adgangsgivende gymnasial uddannelse (stx, hhx, htx, HF eller lignende) med følgende tre niveauer bestået:

 • Dansk A og
 • Engelsk B og
 • Historie B eller idéhistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B

Dispensation og realkompetencevurdering af gymnasiefag

Har du ikke en fuld gymnasial uddannelse, kan du kun optages på en dispensation ud fra en individuel vurdering, hvor du som minimum skal have bestået de tre ovennævnte fag. Dertil vil din erhvervserfaring og allerede beståede andre uddannelser være en forudsætning for at vi kan foretage en vurdering af din dispensationsansøgning. Denne vurdering foretages af Syddansk Universitet Efteruddannelse. Kontakt efteruddannelse@sdu.dk eller ring 65501054 for at høre nærmere.

Har du ingen gymnasial uddannelse, men mener du, at du via en anden uddannelse i et andet uddannelsessystem, fx en diplomuddannelse, opfylder de stillede krav, henvises du til at få lavet en realkompetencevurdering af ovennævnte tre niveauer. Her skal du henvende dig på et lokalt VUC. Vi kan ikke optage dig på uddannelsen, førend du har en positiv realkompetencevurdering i de tre ovennævnte niveauer.

SDU har indgået en særlig aftale med HF og VUC Fyn, for så vidt angår realkompetencevurdering af gymnasiale fag for oversøiske ansøgere fra Island, Grønland og Færøerne. Dette gælder vurdering af kompetencer i de tre fag Dansk A, Engelsk B og Historie B.

Kontaktperson for oversøiske ansøgere er koordinator Lisbeth Antonsen, e-mail lan@vucfyn.dk. På VUC vurderer de din baggrund i forhold til studentereksamensniveau. VUC tager ikke stilling til dispensationer til jurastudiet - det gør SDU.

Læs mere om realkompetencevurdering på Uddannelsesguiden.

Vær i god tid, hvis du vil realkompetencevurderes!

Er du i tvivl om, hvorvidt du opfylder adgangskravene til studiet, kan du altid henvende dig til efteruddannelse@sdu.dk for at få foretaget en forhåndsvurdering af din baggrund. Vær i god tid, da en evt. realkompetencevurdering tager tid at få foretaget, og vi optager dig ikke førend denne er foretaget positivt.

Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.


1. september for hele uddannelsen.
1. september og 1. februar for enkeltfag

 

15. april for hele uddannelsen - du kan forvente svar på din ansøgning senest i juli.
15. april for enkeltfag og meritordning med start i september.
1. december for enkeltfag og meritordning med start i februar.

Der er plads til 150 studerende på uddannelsen med studiestart 1. september.

Herudover der plads til 15 enkeltfagsstuderende pr. fag.  

Såfremt der er flere kvalificerede og rettidige ansøgere end ledige pladser, vil udvælgelse finde sted på baggrund af en samlet faglig vurdering af følgende:

 • Fagligt begrundet ansøgning
 • Uddannelsesmæssig baggrund – gennemførte uddannelser efter den gymnasiale uddannelse.
 • Erhvervserfaring – SDU accepterer kun udfyldte CV-skabeloner. Download CV-skabelonen her, gem den  på din PC samt udfyld og vedhæft den, når du søger om optagelse. 

Varighed hele BA uddannelsen
Fem år på deltid, 180 ECTS

Undervisningen
Undervisningen foregår om lørdagen, og der undervises 8-11 lørdage per semester. 

Ansøgningsskema
Ansøgningsskema til hele uddannelsen findes på forsiden af uddannelsen (højre side)

Forbehold
Universitetet forbeholder sig ret til at afvise kvalificerede ansøgere af kapacitetsmæssige grunde (f.eks. manglende lærerressourcer eller for mange ansøgere) og til ikke at oprette hold, hvis antallet af ansøgere ikke er tilstrækkeligt stort. Vi tager samtidig forbehold for eventuelle prisændringer og slåfejl.