Skip to main content

Jura deltid giver god mening!

"Jeg oplever sammenspillet mellem at være professionel fodboldspiller og læse jura deltid som godt. Jeg synes, at det giver en god balance i mit liv, at jeg har noget andet at tænke på end fodbold. Jeg er også bevidst om, at der er et liv udenfor fodboldverdenen, og det er også en af grundene til, at jeg har valgt at læse ved siden af fodbolden.

Denne nye mulighed henvender sig til folk, der gerne vil videreuddanne sig ved siden af deres arbejde, men ikke har mulighed for at være fysisk til stede på universitetet.

Det kan lade sig gøre at læse ved siden af fodbolden, fordi jura deltid er skræddersyet til folk, som har et fuldtidsarbejde, men godt vil have noget mere og måske har ambitioner om noget andet ude i fremtiden. Derudover er SDU også meget fleksible i forhold til undervisningen, som kan ses online via computeren og ligeledes med eksamen, som man også kan tage via computeren, hvis der ikke er mulighed for at være fysisk tilstede på den pågældende dag."

Frederik Helstrup, Fodboldspiller, FC Helsingør


Hvorfor valgte jeg deltidsstudiet?

"Jeg har altid interesseret mig for juraen, og selvom jeg er økonomichef i et mindre pengeinstitut og burde knække tal, så fylder juraen mere og mere i hverdagen.

Jeg har igennem mange år gerne villet gøre mig klogere på juraen, men med et fuldtidsjob, familie og fritidsinteresser er et fuldtidsstudie jo umuligt. Med deltidsstudiet blev det igen muligt for mig at studere, også med en vis fornuft i balancen mellem studie og job/privatliv.

For mit eget vedkommende er undervisningen foregået i mindre klasser, holdstørrelserne har svinget fra ca. 12 til 50 personer. Dette har haft den meget store fordel at undervisningen ikke har haft karakter af forelæsninger, men derimod været en tæt dialog mellem underviser og elev. Flere undervisere har undervejs givet udtryk for, at de selv søger lørdagsundervisningen, da de her står overfor motiverede og aktive mennesker som ikke blot tager imod, men udfordrer underviseren og undervisningen.

Niveauet på uddannelsen er høj, og helt på højde med dagstudiet, som deltidsstuderende skal vi jo stadig bestå de samme eksaminer som de dagsstuderende. Læs hele udtalelsen."

Jørgen O. Smedegaard, compliance- og risikochef, Kreditbanken A/S