Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Spiludvikling og læringsteknologi varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Spil
  2. Historiebaserede spil
  3. Læring
  4. Game-based Learning 
  5. Virtual Reality
  6. Bachelorprojekt.

Fag på første år: Web og 3D Programmering 1, Fysiske Prototypemetoder, Web programmering 2, 3D Programmering 2, Hardware og Robotteknologi 1, Spildesign 1 og spildesign 2.

På bachelordelen får du teori om alt fra æstetik, spil og læring til leg. Du vil arbejde med programmering, systemudvikling og web. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, og ca. 1/3 af hvert semester bruges på et semesterprojekt.

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester introduceres du til hovedemnerne Programudvikling og Spil. Du får en indføring i spil både teoretisk og i praksis, og skal forholde dig analyserende og skabende til spil. Derudover introduceres webprogrammering, 3D-programmering og udvikling af fysiske prototyper, som er kompetencer, der bygges videre på op gennem uddannelsen.

2. semester
Her er der fokus på at videreudvikle dine kompetencer inden for spildesign. Undervisningen i de tekniske fag er en fortsættelse af undervisningen på første semester, idet der inddrages videregående programmeringsteknikker. Introduktion til hardware og robotteknologi hænger sammen med undervisningen på tredje, fjerde og femte semester, hvor der undervises i digital elektronik, automatisering, robotteknologi og AI.

3. semester
Dette semester bygger videre på de to første semestres programmering ved at sætte fokus på forståelse og udvikling af avancerede distribuerede systemer. Domænet for applikationerne er på dette semester læring. Det er derfor oplagt at analysere eksisterende applikationer og designe nye interaktive distribuerede applikationer, som kan bruges i en didaktisk sammenhæng.

4. semester
Her tages der hul på analyse og design af robotteknologisk legetøj. Dette legetøj kan være udstyr, som anvendes til underholdning, læring eller terapi. Du tager udgangspunkt i eksisterende produkter eller skaber nye produkter af eksisterende komponenter. I webprogrammering introduceres avancerede emner såsom funktionel programmering og real-time applikationer. Der introduceres til potentialer og udfordringer i virtual og augmented reality applikationer, ligesom de foregående semestres undervisning i 3D programmering udnyttes.

5. semester
På femte semester arbejdes der videre med virtual reality og fysiske prototyper med udgangspunkt i robotteknologi. Endvidere lærer du om statistiske metoder, inkl. hypotesetests, især til brug til behandling af data fra brugerundersøgelser.

6. semester
Her laver du bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre. I dit projekt arbejder du primært med et selvvalgt emne inden for intelligente systemer til spil og læring.

Atombombe-scenarie, der udspiller sig over Odense

Studerende udvikler visualiseringsredskab til museum

Problemstillingen for dette projekt lå i at Odense Bunkermuseum manglede visualisering af forskellige emner. Ønsket var at udvikle Augmented Reality (AR)-oplevelser der faciliterer uformel læring. I projektet blev der inddraget guider og gæster fra Odense Bunkermuseum, for at forstå deres behov og ønsker.
Denne video omhandler AR oplevelsen, NukeCity, som er et atombombe-scenarie, der udspiller sig over Odense.

Bachelorprojekt der hjælper børn med matematik

Jacob og Nicklas bachelorprojekt skal hjælpe børn med matematikken

Idéen bag projektet bygger på at alle ikke er på lige fod vedrørende den gængse klasseundervisning ift. tavle- og bogrepetition. Projektgruppen var især interesserede i den "rolle" man tildeler sig selv om fx ”at være dårlig til matematik”, på baggrund af forskellige oplevelser med matematikken i undervisningen. Projektet har derfor arbejdet med at tage fat i repetitionsfasen på en uforpligtende og legene måde. Det projektgruppen har udviklet er det man kalder et serious game, altså et spil med et mere seriøst formål en blot underholdning.