Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Mechatronics varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som tager ofte afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

  1. Discover mechatronics
  2. Build mechatronics
  3. Develop mechatronics
  4. Construct mechatronics
  5. Experts in Teams
  6. Bachelor project

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester får du indsigt i, hvad mekatronik er, og hvad der skal til for at udvikle mekatroniske produkter. Du arbejder med fag og emner som mekanisk design, materialer og processer, indlejrede systemer samt matematik og fysik. Sammen med din projektgruppe designer du et lille mekatronisk produkt, som fører jer gennem hele udviklingsprocessen.

2. semester
Her får du forståelse for systemet generelt samt viden om systemkomponenterne og deres interaktioner. Du lærer både at designe elektroniske og mekaniske elementer og at fremstille og indarbejde dem i mekatroniske produkter. Du arbejder med teorien i praksis, når du som led i semesterprojektet udvikler et mekatronisk produkt, der kan bevæge sig.

3. semester
På dette semester bygger du videre på den viden, du har fået om mekatronik og udvikling af mekatroniske produkter. Du lærer om emner som analog elektronik, aktuatorer og sensorer samt dynamiske systemer. I semesterprojektet er der fokus på udvikling af et komplet mekatronisk system, som indebærer anvendelse af aktuatorer og sensorer, design af elektronik og specifikation og fremstilling af mekatronik.

4. semester

På det fjerde semester er der fokus på at du får anvendt din viden om udviklingen af mekatroniske produkter i kombination med regulering og maskinlæring i dit semester projekt. Du bliver desuden introduceret til faglighederne machine learning, computer aided engineering og control engineering, som danner et betydningsfuldt teoretisk fundament til at udvikle avancerede mekatroniske systemer. Derudover har du mulighed for at vælge et valgfag.

5. semester
Semestret handler om tværfaglighed, innovation og projektledelse (Experts in Teams). Du og din projektgruppe organiserer jer i en virtuel virksomhed, hvor I gennemgår alle udviklingsfaser fra idé til skabelsen af en fuldt funktionel prototype, under hensyntagen til økonomi, eksterne leverandører, etc. Derudover har du desuden termodynamik samt to valgfag.
Du kan også vælge at læse et semester på et universitet i udlandet.

6. semester
Her skriver du dit bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre.
Eksempler på bachelorprojekter:

  • Digital twin of a linear actuator
  • Access system for student workshop 
  • 3D printing electrical circuits