Skip to main content

Uddannelsen kan føre mange steder hen

Som humanist er mulighederne mange, og du er så privilegeret at kunne få job i mange forskellige brancher. Det kan være både private virksomheder, offentlige institutioner, organisationer m.fl. Stillingsbetegnelserne på det humanistiske arbejdsmarked er ofte brede som fx projektleder, analysemedarbejder og konsulent mv. Jobtitlen afspejler altså typisk ikke lige præcis din uddannelse, selvom du selvfølgelig bruger den i jobbet. Overordnet set kan du altså få job i alle typer af virksomheder, organisationer og brancher – det handler blot om, at der er behov for en medarbejder med dine kompetencer.

Typiske karriereveje

Uddannelsen i International virksomhedskommunikation i engelsk, it og web giver jobmuligheder i både private virksomheder men også offentlige organisationer, hvor der skal markedsføres og informeres – og hvor digitale kompetencer er efterspurgte.


Kompetencer

Kompetencer beskriver dine evner og færdigheder til at arbejde med konkrete opgaver. Med denne uddannelse opnår du bl.a. følgende kompetencer:

 • udvikle webbaserede it-løsninger.
 • anvende forskellige medier og former for kommunikation, herunder pressemeddelelser, hjemmesider og andre webbaserede kommunikationskanaler.
 • udtrykke dig korrekt på engelsk om både almene og faglige emner.
 • analysere organisationers kommunikation.
 •  styre arbejds- og udviklingssituationer, der er komplekse, uforudsigelige og forudsætter nye løsningsmodeller.

Jobmuligheder

Med denne uddannelse vil du bl.a. kunne varetage jobs som:

 • Salgs- og marketingkoordinator
 •  Marketing & Global Relations Coordinator
 • Kommunikationsmedarbejder
 • SoMe-ansvarlig
 • Human Ressources Assistant (arbejder med rekruttering af nye medarbejdere)
 • Informationsmedarbejder
 • Digital projektleder