Skip to main content

Uddannelsens opbygning

International virksomhedskommunikation med engelsk, it og web er en 3-årig bacheloruddannelse, der består af en række obligatoriske fag samt en række valgfag.


Fag på første år:

Undersøgelsesdesign, Skriv godt dansk, Corporate communication, Webteknologi, Digital communication, Organisationsadfærd, Medieprogrammering og webdesign, Videnskabsteori.


Temaerne giver dig mulighed for at udbygge din kompetence i engelsk eller i it og webkommunikation. Du har også mulighed for at tage valgfag ved et andet universitet i Danmark eller i udlandet, når blot indholdet er relevant for uddannelsen.


På 5. semester kan du studere ved et udenlandsk universitet.


På 6. semester skriver du dit bachelorprojekt. Dette kan være i samarbejde med en virksomhed.


Se en oversigt over uddannelsens forløb og opbygning her i forløbsmodellen.


Videreuddannelse 

Når du er færdig, kan du enten benytte den unikke kombination af fagene til at gå direkte ud i erhvervslivet, eller du kan fortsætte studierne på en kandidatuddannelse. Denne uddannelse giver adgang til fx cand.it i webkommunikation (Kolding).

Fagbeskrivelser

Læs om hvad fagene indeholder på International virksomhedskommunikation - engelsk, it og web

læs her

Studieordning

Se studieordning for bacheloruddannelsen i International virksomhedskommunikation med engelsk, it og web. Du ledes til mitSDU, som er de studerendes site.

klik her