Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på International virksomhedskommunikation – engelsk, it og web, optages du på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer tre år, og hvert studieår er opdelt i to semestre.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet. 

På uddannelsen arbejder du med følgende temaer:

 

  • Intern kommunikation
  • Ekstern kommunikation
  • Ekstern og interkulturel kommunikation
  • Specialiseret kommunikation
  • Formidling

 

Casebaseret undervisning på IVK

 

Casebaseret undervisning er kendetegnet ved, at hele eller dele af undervisningen bygges op omkring cases. Disse kan enten være virkelige cases fra virksomheder eller realistiske problemstillinger. På IVK arbejder vi med casebaseret læring i undervisningen, hvor komplekse problemstillinger typisk skal løses i praksis. Ved at bruge cases i undervisningen kan vi bedre relatere uddannelsens teoretiske fundament til virkelige problemstillinger på arbejdsmarkedet. Dette træner evnen til at analyse, anvende teori i praksis, samarbejde og træffe beslutninger.

 

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen.

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 9-11
Forelæsning
[kursus A]
Kl. 9-11
Finde litteratur til opgave
Kl. 8-12
Læse litteratur og tage noter
Kl. 9-12
Holdundervisning
[kursus D]
Kl. 8-13
Læse litteratur og tage noter
Kl. 12-16
Holdundervisning
[kursus B]
Kl. 12-14
Skrive på opgave med studiegruppen
Kl.13-15
Forberede mundtligt oplæg
Kl. 13-14
Læse litteratur på campus
Kl.13-15
Øvelsestimer
[kursus A]
Kl. 15-18
Forelæsning
[kursus C]
 
Kl. 14-16
Diskussion i studiegruppen om ugens undervisning
 
Kl. 19-21
Skimme artikler og tage noter før forelæsning
 
Kl.18-20
Arbejde på skriftlig aflevering

Efter endt bacheloruddannelse kan du enten søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en række af vores kandidatuddannelser, hvilket giver dig mulighed for at få din helt egen profil.