Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Når du bliver optaget på International virksomhedskommunikation i engelsk, it og digital kommunikation, optages du på en bacheloruddannelse (BA). Uddannelsen varer tre år, og hvert studieår er opdelt i to semestre.

Du finder en detaljeret beskrivelse af de enkelte kurser ved at klikke på kurset i skemaet.

Casebaseret undervisning på IVK

 

Casebaseret undervisning er kendetegnet ved, at hele eller dele af undervisningen bygges op omkring cases. Disse kan enten være virkelige cases fra virksomheder eller realistiske problemstillinger. På IVK arbejder vi med casebaseret læring i undervisningen, hvor komplekse problemstillinger typisk skal løses i praksis. Ved at bruge cases i undervisningen kan vi bedre relatere uddannelsens teoretiske fundament til virkelige problemstillinger på arbejdsmarkedet. Dette træner evnen til at analyse, anvende teori i praksis, samarbejde og træffe beslutninger.

 

Eksempel på skema

Herunder kan du se et eksempel på, hvordan et ugeskema kan se ud for en studerende på 1. år af uddannelsen. 
Vi har både indsat forberedelsestid, opgaveskrivning, undervisning og studiejob for at give dig et helhedsindtryk af livet som fuldtidsstuderende på et universitet. 

Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Kl. 8-10
Forberedelse til
Webteknologi
Kl. 8-10
Læse litteratur til
Design og undersøgelsesmetoder
Kl. 8-12
Undervisning i faget
Design og undersøgelsesmetoder
Kl. 8-12
Læse litteratur til Corporate Communication
Kl. 8-10
Forberedelse til næste uge i Design og undersøgelsesmetoder 
Kl. 10-14
Udarbejde øvelser til hjemmeside i
Webteknologi
Kl. 10-14
Undervisning i faget
Webteknologi
Kl. 12-16
Undervisning i faget Corporate communication
Kl.10-14
Online studiegruppe møde om projektarbejde i Design og undersøgelsesmetoder
Kl.14-16
Møde med studiegruppen for at diskutere ugens litteratur
Kl.14-18
Skrive hjemmeopgave til Corporate Communication

 

 
Kl.16-20
Studiejob
Kl.16-18
Skrive hjemmeopgave til Corporate communication

Efter endt bacheloruddannelse kan du enten søge ud på arbejdsmarkedet eller læse videre på en række af vores kandidatuddannelser, hvilket giver dig mulighed for at få din helt egen profil.