Skip to main content
DA / EN

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Engineering, Innovation and Business varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen. Undervisningen er på engelsk.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

1. Discover engineering and innovation
2. Prototyping and business development
3. Product development
4. Digital manufacturing
5. Experts in Teams
6. Bachelor project

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester bliver du introduceret til teknologi, business, innovation og anvendelse - og det komplekse krydsfelt, der opstår, når disse områder kombineres. Du får bl.a. kendskab til udviklingsprocessen for et innovativt produkt, en grundlæggende forståelse for markedsdrevet forretningsudvikling, omkostnings- og prisstrategier samt materialer og deres egenskaber.

2. semester
På andet semester tages der udgangspunkt i udviklingen af en forretningsidé, hvor der indgår sensorer som teknologi. Du arbejder med idégenerering og udvælgelse, foretager teknologistudier og udvælger og undersøger markeder. Du får derudover bl.a. en grundlæggende om hvordan virksomheder opererer og endelig lærer du om komplekse tal, vektorfelter, statik og kinetik.

3. semester
På tredje semester får du yderligere indsigt omkring sensorer i elektroniske produkter, teknologi til analog elektronik, grundlæggende teknik og programmeringssprog. Derudover arbejdes der med produktudvikling og produktionsteknologi, og dette sker både via virtual reality og praktisk i laboratoriet. I projektet arbejder du med produktion, optimering og udvikling af en forretningsmodel for det produkt, du sammen med din projektgruppe udvikler.

4. semester
I dette semester er der fokus på nye produktionsteknologier og hvordan disse anvendes til at designe fremtiden fabrik. Der arbejdes med optimering af layout og beregning af gevinster ved implementering af nye løsninger.

5. semester
Semestret handler om innovation- og projektledelse og tværfaglighed i projektet (Experts in Teams). Du og din projektgruppe organiserer jer i teams, hvor I gennemgår alle udviklingsfaser fra idé til skabelsen af en fuldt funktionel prototype – under hensyntagen til økonomi, eksterne leverandører, etc.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Her laver du bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre. Projektet kan laves i samarbejde med virksomhed, og du demonstrerer her dine evner indenfor problemløsning, dataindsamling, analyse og endelig forslag til løsning.