Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Engineering, Innovation and Business varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen. Undervisningen er på engelsk.

Hvert semester er baseret på et hovedtema, der bliver omdrejningspunktet for semestrets teori- og projektarbejde. Straks fra studiestart bliver du en del af en projektgruppe, hvor I arbejder med projekter, som ofte tager afsæt i problemstillinger hentet fra virksomheder.

Hovedtemaer:

1. Discover Engineering and Innovation
2. Prototyping and Business Development
3. Product Development
4. Digital Manufacturing
5. Experts in Teams
6. Bachelor Project

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester
På første semester bliver du introduceret til teknologi, business, innovation og anvendelse - og det komplekse krydsfelt, der opstår, når disse områder kombineres. Du får bl.a. kendskab til udviklingsprocessen for et innovativt produkt, en grundlæggende forståelse for markedsdrevet forretningsudvikling, omkostnings- og prisstrategier samt materialer og deres egenskaber.

2. semester
Du lærer om det komplekse forhold mellem teknologi og menneskets brug heraf, hvor også følelser og intuition spiller en vigtig rolle. Du arbejder med brugervenlighed, interaktion og implementering af kreative ideer på prototype niveau. Du får bl.a. en grundlæggende viden om forretningsplanen for et teknisk projekt og lærer om komplekse tal, vektorfelter, statik og kinetik.

3. semester
På tredje semester lærer du bl.a. om sensorer i elektroniske produkter, teknologi til analog elektronik, grundlæggende teknik og programmeringssprog såvel som forretningsudvikling, økonomi og afsætning af et produkt eller service.
I projektet arbejder du med produktion, optimering og udvikling af en forretningsmodel for det produkt, du sammen med din projektgruppe udvikler.

4. semester
Her ser I på, hvad der skal til for at starte en virksomhed op – ud over et godt produkt og en god forretningsmodel. I projektet arbejder du og din gruppe med hele processen omkring realisering af en forretningsidé, der involverer idéudvikling, koncept, prototype, forretningsplan, ledelse, logistik/produktion og implementering. Samtidig er der fokus på de tekniske løsninger.

5. semester
Semestret handler om innovation, tværfaglighed og iværksætter (Experts in Teams). Du og din projektgruppe organiserer jer i en virtuel virksomhed, hvor I gennemgår alle udviklingsfaser fra idé til skabelsen af en fuldt funktionel prototype – under hensyntagen til økonomi, eksterne leverandører, etc.
Du kan også vælge at læse et semester på et udenlandsk universitet.

6. semester
Her laver du bachelorprojekt, hvor du samler din viden og kompetencer fra de tidligere semestre. Sammen med din gruppe viser du, at du kan håndtere hele processen med at etablere en virksomhed - lige fra undersøgelse og udforskning af nye ideer til planlægning, ledelse og endelig implementering af din egen forretningside.
Projektet udarbejdes ofte sammen med en dansk eller international virksomhed.