Skip to main content

Når du søger ind på denne uddannelse, skal du angive på optagelse.dk, om du ønsker en standby-plads.  

Standby er en ekstra mulighed for at kommer ind på uddannelsen, hvis det viser sig, at du ikke bliver optaget direkte.  

Hvis du får en standby-plads kommer du nemlig på venteliste til en studieplads i år - og hvis du ikke får en plads i år, er du til gengæld sikret optagelse næste år. 

Adgangskrav

Du skal have en adgangsgivende eksamen og have bestået følgende fag:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B eller International økonomi B

Desuden skal du opfylde følgende mindstekrav:

 • Når du søger om optagelse i kvote 1, skal du have et karaktergennemsnit på mindst 6,0 i din adgangsgivende eksamen eller et gennemsnit på 6,0 i Matematik B
 • Når du søger om optagelse i kvote 2, skal du bestå en optagelsesprøve

Bemærk: At opfylde karakterkravet er ikke en garanti for en studieplads, men et minimumskrav for at du kan søge i kvote 1. Hvis der er flere ansøgere end pladser i kvote 1, går pladserne til dem med de højeste karaktergennemsnit.

Overvej, om du skal søge i kvote 2

Hvis du ikke opfylder karakterkravet i kvote 1, er det nødvendigt, at du søger ind i kvote 2.

Men det kan også være en god idé at søge i kvote 2, selvom du opfylder karakterkravet i kvote 1. Så optimerer du chancen for en studieplads.

Når du søger i kvote 2, vurderer vi nemlig samtidig, om du er kvalificeret til optagelse i kvote 1. Du kommer altså i betragtning til alle uddannelsens pladser.

 • Mød de studerende online

  Vores studerende svarer på spørgsmål om at læse på SDU

  Studerende fra alle SDU's uddannelser er klar til at dele deres erfaringer og svare på spørgsmål om lige præcis deres uddannelse. Du vælger selv, om du vil aftale et onlinemøde eller bare skrive en besked.