Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Bacheloruddannelsen i Electronics varer tre år (6 semestre), hvorefter du kan starte på kandidatdelen.

Hvert semester er baseret på et hovedtema:

  1. Discover the Electronic Development Process.
  2. Build Industrial Electronics.
  3. Develop Intelligent Dynamic Electronic Systems.
  4. Design of Embedded Architectures.
  5. Experts in Teams
  6. Bachelor Project and further specialization

Før du starter på uddannelsen, har du mulighed for at tage et Kom-godt-i-gang-kursus i matematik. Kurset finder sted i august måned.

1. semester:
På første semester får du en forståelse af, hvad elektronik er, og hvad der er nødvendigt for at udvikle elektroniske produkter. Du vil arbejde med emner som embedded systemer og grundlæggende analog elektronik og vil arbejde med de dertilhørende elementer fra matematisk og fysik. Med din projektgruppe vil du lave laboratorieøvelser og designe et lille elektronisk produkt, der tager dig igennem hele udviklingsprocessen.

2. semester:
Her vil du få en forståelse af begrebet "Industrial Electronics". Desuden vil du arbejde med mere avancerede elektroniske systemer, herunder analoge signalbehandling samt mere avancerede indlejrede systemer. Du vil få viden om systemkomponenter og deres interaktioner. Som en del af semesterprojektet vil du arbejde med teori i praksis, når du opbygger et industrielt elektronisk produkt.

3. semester:
I dette semester vil du bygge videre på den viden du har opnået omkring elektronik, og du vil få indblik i brugen af sensorer, aktuatorer og udvikling af kontrolsystemer og dermed udvikling af dynamiske elektroniske systemer. I semesterprojektet vil du udvikle et elektronisk system - for eksempel et system, der kan kontrollere hastigheden af en DC-motor. Desuden vil du bruge udviklingsværktøjer til grafisk design og automatiserede målinger og få en dybere forståelse af udviklingsprocessen.

4. semester:
I det fjerde semester vil du arbejde med avancerede embedded systemer. Dette omfatter mere styringsteknik og digital signalbehandling i teori og praksis. Du vil lære om at designe embedded arkitekturer i hardware (digitale systemer) og hvordan man kan teste og implementere dem i state of the art teknologier (System on Chips). I semesterprojektet udvikler du et digitalt system med signalbehandlingsalgoritmer, i en sammenhæng med eksterne komponenter til input og output - derved detektion af eksterne data og styring af eksterne enheder.

5. semester:
Dette semester handler om innovation, tværfaglige færdigheder og iværksætteri (Experts in Teams.) Du og din projektgruppe vil arbejde i et virtuelt firma, hvor du vil gennemgå alle udviklingsfaser fra idé til oprettelse af en fuldt fungerende prototype - under hensyntagen til økonomi, eksterne leverandører mv. Du vil fortsætte med yderligere specialisering inden for Power Electronics og via valgfrie kurser. Du kan også vælge at studere i udlandet for et semester.

6. semester:
Her skriver du dit bachelorprojekt, hvor du samler al din viden og færdigheder fra de foregående semestre. Semesteret indeholder yderligere specialisering via teorikurser i sensorer og aktuatorer og i anvendt elektromagnetik samt et valgfag.