Skip to main content

Hvad kan jeg blive? Hvad fører uddannelsen til?

Biologistudiet kan bygges op på mange forskellige måder. Det giver dig mange mulige karriereveje, afhængigt af dine faglige interesser – også hvis du har specielle jobønsker.

Med en bachelorgrad i Datalogi kan du beskrive, analysere og løse datalogiske problemstillinger ved hjælp af datalogiske og matematiske metoder. Derudover kan du programmere i flere typer programmeringssprog, og designe og implementere relationelle databaser. Endelig kan du analysere fordele og ulemper ved forskellige algoritmer, specielt med hensyn til tids- og pladsforbrug.

Som biolog er du derfor interessant for mange typer af arbejdsgivere, både i det offentlige og i det private erhvervsliv i Danmark og udlandet. Mange biologer arbejder for eksempel i det offentlige med miljøovervågning, lovgivning, forskning og undervisning, eller i det private erhvervsliv som konsulenter inden for miljø- og klimaområdet.

Der er også mulighed for job som zoolog, botaniker eller bioteknolog. Endelig finder man også biologer, der er beskæftiget med formidling og information som naturvejledere, videnskabsformidlere eller informationsmedarbejdere. For eksempel arbejder biologer med formidling i zoologiske haver og akvarier, hvor publikumsformidling, udstillinger, workshops og rundvisninger er en del af arbejdsdagen.

Hvis du kombinerer Biologi med et sidefag på både bachelor- og kandidatniveau, kan du opnå kompetencer til at undervise på gymnasieniveau i både Biologi og dit sidefag.

Som biolog kan du også få job som underviser på tekniske skoler, professionshøjskoler og andre uddannelsesinstitutioner.