Skip to main content

Uddannelsens opbygning

Første år – det gode grundlag

På det første studieår bygger du videre på din viden fra gymnasiet. Du har kurser som f.eks. Eksperimentelle metoder, Biologi fra molekyle til økosystem, Matematik, Zoologi og evolution, Fysik og Kemi. Disse kurser giver dig dels en grundlæggende biologisk viden, som du kan trække på gennem resten af din uddannelse, dels indsigt i samspillet mellem de naturvidenskabelige fag.

Året bliver afsluttet med et gruppebaseret førsteårsprojekt, hvor du sammen med din studiegruppe arbejder i dybden, både teoretisk og praktisk, med en naturvidenskabelig problemstilling, som I selv vælger. 

Andet og tredje år

På andet og tredje studieår stifter du bekendskab med en række biologiske emner, bl.a.:

  • Økologi
  • Zoofysiologi
  • Bæredygtig fremtid
  • Planter, protister og svampe

I arbejdet med det obligatoriske innovationsprojekt i slutningen af andet studieår får du for alvor sat din faglige kreativitet i spil.

Bachelorprojekt

Du afslutter bacheloruddannelsen med et bachelorprojekt, hvor du kommer til at arbejde med et afgrænset videnskabeligt problem, som du undersøger teoretisk og/eller eksperimentelt.

Se titeleksempler på bachelorprojekter i Biologi

Anbefalet studieforløb

Du kan læse Biologi enten som en et-faglig uddannelse, hvor du specialiserer dig i ét eller flere biologiske fagområder, eller som en to-faglig uddannelse, hvor du kombinerer Biologi med et tilvalg eller sidefag.

Dit valg har betydning for, hvilke kandidatuddannelser du kan blive optaget på, og kan også have indflydelse på dine fremtidige jobmuligheder. Derfor skal du først vælge evt. tilvalg/sidefag i slutningen af bacheloruddannelsens andet år.