Skip to main content

Dispensation

Bemærk: SDU's procedure for ansøgning om optagelse med dispensation revideres i øjeblikket. Opdateret information og links til relevante ansøgningsblanketter vil være tilgængelige senest 1. februar.

 

Din ansøgning om dispensation skal indeholde følgende:

  • En udfyldt blanket, hvoraf det fremgår hvad du søger dispensation for

  • En dispensationsansøgning hvor du begrunder hvorfor du mener, at du skal have en dispensation.

  • Relevante bilag:  Hvilke bilag, der er relevante for din ansøgning, er afhængigt af, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse. Se under den enkelte dispensationsmulighed længere nede på denne side hvilke bilag du skal sende sammen med din ansøgning om dispensation.


Afgørelser på dispensationsansøgninger træffes på baggrund af en individuel og konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Hvis du får dispensation, vil din ansøgning om optagelse blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger, men det er ikke en garanti for optagelse.

Som udgangspunkt gælder en imødekommelse af en dispensationsansøgning kun i det pågældende år. Søger du om optagelse igen et andet år, er det en god idé at uploade den tidligere afgørelse.

Der dispenseres ikke, hvis din begrundelse er almindelig forglemmelse, misforståelse, manglende kendskab til reglerne eller tilsvarende.

Bemærk, hvis du søger optagelse uden en adgangsgivende eksamen (særlig tilladelse), kan du kun søge i kvote 2.


Før den 1. december:

Du kan sende din dispensationsansøgning inden 1. december og få foretaget en forhåndsvurdering. Forhåndsvurdering kan søges fra 1. september til og med 1. december.

Har du ikke en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse på andet grundlag. Vi anbefaler, at du sender din dispensationsansøgning om forhåndsvurdering inden 1. november for, at du kan nå at tilmelde dig evt. supplering i de specifikke adgangskrav. Læs mere om optagelse på andet grundlag.

Du skal sende din dispensationsansøgning og andre relevante bilag til Optagelsen på SDU

Når du har modtaget en forhåndsgodkendelse, uploader du den sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk fra 1. februar og inden ansøgningsfristen, som for kvote 2 er den 15. marts kl. 12.00.

Skema til forhåndsvurdering.

Efter den 1. februar:

Uploader du din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning, skal du være opmærksom på, at ansøgningsfristen er 15. marts kl. 12:00.

Muligheder for dispensation

Sidst opdateret: 13.01.2023