Skip to main content

Dispensation

Din ansøgning om dispensation skal indeholde følgende:

  • En udfyldt blanket, hvoraf det fremgår hvad du søger dispensation for

  • En dispensationsansøgning hvor du begrunder hvorfor du mener, at du skal have en dispensation.

  • Relevante bilag:  Hvilke bilag, der er relevante for din ansøgning, er afhængigt af, hvad du søger dispensation fra og med hvilken begrundelse. Se under den enkelte dispensationsmulighed længere nede på denne side hvilke bilag du skal sende sammen med din ansøgning om dispensation.


Afgørelser på dispensationsansøgninger træffes på baggrund af en individuel og konkret vurdering af den enkelte ansøgning.

Hvis du får dispensation, vil din ansøgning om optagelse blive behandlet på lige fod med de øvrige ansøgninger, men det er ikke en garanti for optagelse.

Som udgangspunkt gælder en imødekommelse af en dispensationsansøgning kun i det pågældende år. Søger du om optagelse igen et andet år, er det en god idé at uploade den tidligere afgørelse.

Der dispenseres ikke, hvis din begrundelse er almindelig forglemmelse, misforståelse, manglende kendskab til reglerne eller tilsvarende.

Bemærk, hvis du søger optagelse uden en adgangsgivende eksamen (særlig tilladelse), kan du kun søge i kvote 2.


Før den 1. december (anbefales):

Vi anbefaler, at du sender din dispensationsansøgning inden 1. december og får foretaget en forhåndsvurdering.

Hvis du ikke har en adgangsgivende eksamen, kan du søge optagelse på andet grundlag. Vi anbefaler, at du sender din dispensationsansøgning inden 1. november for, at du kan nå at tilmelde dig evt. supplering i de specifikke adgangskrav. Læs mere om optagelse på andet grundlag.

Du skal sende din dispensationsansøgning og andre relevante bilag til Optagelsen på SDU

Når du har modtaget en forhåndsgodkendelse, uploader du den sammen med din ansøgning om optagelse på www.optagelse.dk fra 1. februar og inden ansøgningsfristen, som for kvote 2 er den 15. marts.

Skema til forhåndsvurdering.

Efter den 1. februar:

Uploader du din dispensationsansøgning sammen med din ansøgning, skal du være opmærksom på, at ansøgningsfristen i kvote 2 er 15. marts kl. 12:00.

Muligheder for dispensation

Overskridelse af tidsfristerne 

Det er normalt ikke muligt at aflevere en ansøgning eller bilag efter de gældende tidsfrister. Men har du været udsat for usædvanlige forhold, kan vi dispensere. Forholdet skal du dokumentere med en lægeerklæring el. lign. 

Det er Optagelsens praksis at dispensere fra ansøgningsfrister, hvis der er tale om usædvanlige forhold. Hermed menes om der har været forhold uden for ansøgerens egen kontrol, som har forhindret ansøgeren i at overholde ansøgningsfristen. Det kan fx være alvorlig sygdom, dødsfald eller alvorlig sydom i nærmeste familie, ulykke eller overfald. 

Forhold der ikke giver grundlag for dispensation: forsinkelse, forglemmelse, manglende kendskab til fristerne. 

Bemærk: Du skal indsende din dispensationsansøgning hurtigst muligt efter den frist, du søger dispensation fra. 

Sidst opdateret: 25.08.2021