Skip to main content
DA / EN

Har du gennemført en kandidatuddannelse?

Hvad er kandidatreglen?

Kandidatreglen er en begrænsning af din mulighed for optagelse, hvis du allerede har gennemført en kandidatuddannelse, eller hvis du når at gennemføre en kandidatuddannelse inden studiestart.  

Reglen betyder, at du kun kan blive optaget på en ny videregående uddannelse, hvis der er færre ansøgere end studiepladser på den uddannelse, du søger ind på.  

Da alle SDU's uddannelser har et begrænset antal pladser, kan vi ikke på forhånd fortælle dig, hvilke uddannelser der har plads.   

Sådan søger du, hvis du er omfattet af kandidatreglen 

Du skal søge ind via optagelse.dk og følge den almindelige ansøgningsproces, herunder de almindelige ansøgningsfrister.  
Se frister og vigtige datoer .

Du får svar på din ansøgning 28. juli. 

Kriterier for prioritering af ansøgere omfattet af kandidatreglen 

Hvis en uddannelse har ledige pladser, men antallet af pladser er lavere end antallet af ansøgere med en kandidatuddannelse, prioriterer SDU mellem ansøgerne på baggrund af følgende kriterier:  

  1. Ansøgere med en kandidatuddannelse, der har søgt i kvote 2 og har deltaget i det testbaserede optag, bliver rangeret efter deres indbyrdes kvote 2-resultat og har forrang foran ansøgere med en kandidatuddannelse, der ikke har deltaget i det testbaserede optag. 
  2. De ansøgere, der ikke har deltaget i det testbaserede optag i kvote 2, vil blive rangeret efter deres karaktergennemsnit fra den adgangsgivende eksamen, og de skal samtidig opfylde karakterkravet i kvote 1.  

Mulighed for dispensation 

SDU kan give dispensation fra kandidatreglen, hvis du kan påvise, at du pga. usædvanlige forhold ikke længere kan benytte din kandidatgrad erhvervsmæssigt.  

Læs mere om dispensation fra kandidatreglen

Optag (Bachelor) Syddansk Universitet

  • Campusvej 55
  • Odense M - DK-5230
  • Telefon: +45 6550 1051

Sidst opdateret: 04.04.2024