Skip to main content
DA / EN

Vil du undervise i latin?

Med denne merituddannelse for gymnasielærere kan du blive latinlærer uden at have haft græsk.

 

I et samarbejde mellem Københavns Universitet, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet udbyder vi nu en deltidsuddannelse i latin for sproglærere. 

Formålet med uddannelsen er at afhjælpe den akutte latinlærermangel ved landets gymnasier, og i en tidsbegrænset periode bevilger universiteterne dispensation fra adgangskravet om Græsk A. 

 

Tillægsuddannelsen består af tre elementer, der udbydes af de tre institutioner således:

Der optages studerende på uddannelsen sidste gang til studiestart

  • på SDU februar 2023 (ansøgningsfrist 1. december 2022)
  • på AU februar 2024 (ansøgningsfrist 15. november 2023)

    For optagelse på uddannelsen gælder følgende særlige betingelser:
  • Latin på A-niveau (kan opnås ved propædeutik undervisning på KU); dette modul skal være bestået inden optagelse på SDU
  • Gennemført kandidatuddannelse med et moderne fremmedsprog som centralfag
  • Gennemført gymnasiepædagogikum

Dispensationen fra adgangskravet om Græsk A løber i en tidsbegrænset periode på 3 år fra 2020-2022.